DHKT

Thông báo về việc triển khai Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng lần thứ VI - năm 2021

09/11/2020
Căn cứ công văn số 91/CV/HSVTP của Hội sinh viên thành phố Đà Nẵng ngày 14 tháng 10 năm 2020 về việc triển khai Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng lần thứ VI - năm 2021, Nhà trường thông báo đến các Khoa và toàn thể sinh viên các nội dung như sau:

Đối tượng dự thi: Các nhóm nghiên cứu đề tài từ 3-6 sinh viên không là sinh viên năm cuối của các trường trong và ngoài nước (nhóm sinh viên tham gia cùng một đề tài không nhất thiết là sinh viên của một trường, không hạn chế số lượng đề tài tham gia). Mỗi đề tài nên có 02 người hướng dẫn gồm 01 giáo viên chuyên ngành; 01 giáo viên bộ môn Toán hoặc Kinh tế lượng và khuyến khích có thành viên tham gia hướng dẫn đến từ các doanh nghiệp, các đề tài được đặt hàng từ các doanh nghiệp.

Nội dung đề tài dự thi: Các đề tài có nội dung ứng dụng các mô hình toán, mô hình kinh tế lượng trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội. Kết quả nghiên cứu của đề tài tham dự phải do nhóm đề tài thực hiện, đảm bảo tính trung thực, nghiêm túc trong khoa học.

Hình thức đề tài dự thi: Đề tài dự thi của mỗi nhóm gồm 3 file bản mềm:

- File bài thi đầy đủ: được chế bản trên MS Word có số trang không vượt quá 50 trang, phông chữ Times New Roman 13, giãn dòng Multiple 1.2, công thức được soạn thảo theo công cụ MS Word Equation hoặc MathType, hình thức theo quy định trình bày đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trang bìa gồm tên đơn vị tổ chức Hội thi, tên đề tài, tên người hướng dẫn khoa học, danh sách sinh viên trong nhóm nghiên cứu kèm theo tên lớp, tên khoa, sinh viên năm thứ mấy trong trường, tên trường (theo bản mẫu OlympicKTL2021_Bia).

Tên tệp tin được đặt như sau: Mã trường_Thứ tự đề tài. Ví dụ: đề tài thứ nhất của Học viện Tài chính sẽ là: HTC_Detai1.DOCX. (Mã trường sẽ sử dụng theo mã tuyển sinh của trường theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo).

- File số liệu đề tài sử dụng dạng MS Excel.

Tên tệp tin được đặt như sau: Mã trường_Thứ tự đề tài. Ví dụ: đề tài thứ nhất của Học viện Tài chính sẽ là: HTC_Detai1.XLSX.

- File bản tóm tắt, không quá 20 trang chưa bao gồm tài liệu tham khảo (bản này dùng để đưa vào kỷ yếu của Hội thi vì vậy yêu cầu các bài viết định dạng theo bản mẫu OlympicKTL2021_Ky_yeu).

Tên tệp tin được đặt như sau: Mã trường_Thứ tự đề tài_TT. Ví dụ: đề tài thứ nhất của Học viện Tài chính sẽ là:  HTC_Detai1_TT.DOCX.

Các đề tài dự thi nộp trực tiếp trên trang web của Hội thi theo link: https://hvtc.edu.vn/kinhteluongvaungdung/

- Các đề tài được báo cáo tại Chung khảo Hội thi sẽ nộp thêm Slides với thời lượng trình bày tối đa 20 phút. Lịch Chung khảo và các thông tin cập nhật Hội thi sẽ được công bố trên trang web và qua mail:

kinhteluong@hvtc.edu.vn

.

    
Thời gian triển khai: tháng 9/2020- tháng 5/2021
Vòng chung khảo: dự kiến 18-30/05/2020
Lệ phí tham dự: mỗi đề tài tham dự Hội thi đóng góp lệ phí 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng)

Mọi thắc mắc Quý thầy/cô vui lòng liên hệ Phòng Khoa học & HTQT theo sđt 0236.3.954243 (gặp Quỳnh Anh: chuyên viên phụ trách)  

Kế hoạch tổ chức vui lòng xem tại đây

Thể lệ cuộc thi vui lòng xem tại đây

Công văn 91/CV/HSVTP

Trân trọng cảm ơn!