DHKT

Công trình nghiên cứu khoa học của Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN vào vòng chung kết Giải thưởng SVNCKH cấp Bộ và Giải thưởng Eureka 2020

30/10/2020
Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên
Ngày 29/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh sách các đề tài SVNCKH vô vòng chung kết Giải thưởng SVNCKH năm 2020. Trường Đại học Kinh tế có 01 Đề tài "Understanding the effect of social media advertising value on brand image and purchase intention"của Sinh viên Nguyễn Hồ Phương Quỳnh, Trương Thị Thu Hương và GVHD ThS. Trương Đình Quốc Bảo, Khoa Marketing thực hiện (Tiểu ban số 5 tại DS đính kèm: http://sinhviennckh.hcmue.edu.vn/index.php/tin-t-c-thong-bao/72-danh-sach-sv-chung-khao)
Cùng ngày, Ban tổ chức Giải thưởng SVNCKH Eureka-2020 cũng đã công bố kết quả các đề tài vòng chung kết, trong đó Trường Đại học Kinh tế cũng có 03 đề tài tham gia, cụ thể:
- Đề tài "Understanding the effect of social media advertising value on brand image and purchase intention", Sinh viên Nguyễn Hồ Phương Quỳnh, Trương Thị Thu Hương và GVHD ThS. Trương Đình Quốc Bảo, Khoa Marketing
- Đề tài "Factors affecting the turnover intention of employees in the aftermath of COVID-19: The case of Danang hotels", Sinh viên Lê Thị Minh Huyền, GVHD TS. Sử Ngọc Diệp, Khoa Du lịch.
- Đề tài "Xây dựng giải pháp du lịch thông minh cho điểm đến Đà Nẵng, Sinh viên Nguyễn Mạnh Dần, Nguyễn Phạm Anh Tài; Huỳnh Đình Chiến; Trần Thanh Phương Thảo, GVHD ThS. Nguyễn Văn Chức, Khoa Thương mại điện tử.

Danh sách các đề tài SVNCKH vào chung kết Giải thưởng Eureka khối ngành Xã hội Nhân văn, Lĩnh vực Kinh tế

Xin chúc mừng Quý Thầy Cô và các Nhóm Sinh viên, chúc các em tự tin báo cáo thành công trước Hội đồng chấm Giải thưởng vào tháng 11/2020 Eureka và tháng 12/2020 cấp Bộ.

P.KH&HTQT