DHKT

Danh sách sinh viên dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt ngày 08/11/2020

23/10/2020

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Hiện nay Nhà trường đã tổng hợp xong Danh sách sinh viên hoàn thành thủ tục đăng ký và nộp lệ phí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam - Đợt thi ngày 08/11/2020. Xem danh sách tại đây.

Danh sách thi chính thức sẽ được công bố trên Website của Trường trước ngày thi. Sinh viên kiểm tra danh sách thi và đi thi đúng lịch.

Trân trọng.