DHKT

Kết quả xét cảnh báo học tập, thôi học và học tiếp học kỳ I năm học 2020 - 2021

23/10/2020

THÔNG BÁO

                     Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy.

        Hiện nay đã có kết quả xét Cảnh báo học tập, thôi học và học tiếp học kỳ I năm học 2020 - 2021 (dự kiến). Đề nghị sinh viên các lớp hệ chính quy khoá 45K về trước đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình để xem kết quả xét.

        Nếu có gì thắc mắc, đề nghị liên hệ với Thầy, Cô giáo vụ Khoa và Phòng Đào tạo trong ngày thứ 2 (25/10/2020) để được giải quyết.

        Trân trọng!