DHKT

Danh sách sinh viên rút học phần đã đăng ký học trong học kì I năm học 2010 - 2021

16/10/2020

THÔNG BÁO

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

Hiện nay đã có danh sách sinh viên được rút học phần đã đăng ký học ở học kỳ I năm học 2020 - 2021. Thông tin chi tiết ở file đính kèm.

Đề nghị các sinh viên có liên quan xem kết quả đề nghị rút học phần. Nếu có gì vướng mắc, vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo để được giải quyết trong ngày 16/10/2020.

Trân trọng!

 

Sinh viên tải file: Tại đây.