DHKT

Học bổng trao đổi ngắn hạn tại Đại học Quốc gia Khoa học & Kỹ Thuật Kaohsiung (NKUST), Đài Loan

09/10/2020
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Đại học Quốc gia Khoa học & Kỹ Thuật Kaohsiung (NKUST), Đài Loan, Phòng Khoa học & HTQT thông báo chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn (1 kỳ) tại NKUST.

1. Thời gian trao đổi:
Kỳ mùa xuân 2021 (tháng 02 -06/2021)

2. Học bổng: sinh viên Trường Đại học Kinh tế được miễn 100% học phí tại NKUST

3. Đăng ký:
Sinh viên đăng ký tham gia vui lòng gửi hồ sơ bao gồm:
- Form đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên: http://bit.ly/2FjxDq6;
- Đề nghị công nhận tương đương môn học: http://bit.ly/2BqiAZV
- Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT 80 / IELTS 6.0 / TOEIC 700/ CEFR B2 or chứng chỉ tiếng Trung TOCFL Superior / HSK Level 4)

Kèm theo các giấy tờ được yêu cầu bởi trường đại học đối tác:
Student Online Application
- Two Recommendation Letters
- A Scan of Official Transcript of Records
- A Scan of Your Passport
- Study Plan (download the example file via online system documents upload part)

4. Thông tin khóa học:
https://drive.google.com/drive/folders/1upNhQmnBuC2kXz58vqmCkKpZlV5D-Ed5
https://drive.google.com/file/d/1O_2oYQunTMQHN-SLBT-R-DD8EY_9Kk1M/view

5. Factsheet for NKUST Student Exchange Program: https://drive.google.com/file/d/16-nLlscvfkZ7K76VViQdU5G5lkU_-9sD/view

Hồ sơ nộp tại Phòng Khoa học & HTQT (cô Thuần), Phòng B201, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng trước 12h ngày 16/10/2020

Sinh viên có thắc mắc về thông tin chương trình trao đổi, vui lòng liên hệ qua email: interrelations@due.edu.vn