DHKT

Thư mời tham dự buổi sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Marketing - 02/10/2020 (Thứ Sáu)

02/10/2020
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,


Phòng Khoa học & HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, học viên sau đại học, các bạn sinh viên có quan tâm đến tham dự buổi sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Marketing với thông tin cụ thể như sau:

Chủ đề: Doing qualitative research in management: An overview
Người trình bày: TS. Trương Trần Trâm Anh

Thời gian: 14h00 ngày 02/10/2020 (Thứ Sáu)
Địa điểm: Phòng Lab khoa Marketing

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng!
Phòng KH&HTQT.