DHKT

Quy định hoạt động NCKH của Sinh viên Đại học Đà Nẵng

28/09/2020

Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên.

Đại học Đà Nẵng đã ban hành Quy định hoạt động NCKH của sinh viên theo QĐ số 3226/QĐ-ĐHĐN ngày 21 tháng 9 năm 2020. 

Quy định gồm 6 chương, 25 điều và có hiệu lực từ ngày ký.

Toàn văn QĐ 3226/QĐ-ĐHĐN và Quy định tại đây.

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT