DHKT

Thông báo học bổng tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Sau Đại học CNTT Kyoto, Nhật Bản

24/09/2020

Phòng KH&HTQT thông báo chương trình đào tạo thạc sĩ tại The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics (KCGI) Nhật Bản năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Điều kiện ứng tuyển

- Là sinh viên đã tốt nghiệp đại học từ các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN

- Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ

+ Học hệ tiếng Nhật: Trình độ từ N2 trở lên hoặc tương đương;

+ Học hệ tiếng Anh: Trình độ IELTS Từ 5.5 trở lên hoặc tương đương.

2. Chế độ học phí ưu đãi

Ứng viên tốt nghiệp đại học từ các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN có thể đạt mức học phí ưu đãi đặc biệt giảm trừ lên tới 50% học phí so với mức học phí tiêu chuẩn. Mức học phí sau giảm trừ khoảng: 190.000.000 VND/năm (890.000 JPY/năm).

3. Đăng ký dự tuyển

- Ứng viên truy cập trang web http://marulinks.com/kcg/kcgi-new/ để tải các mẫu hồ sơ dự tuyển, tham khảo hướng dẫn đăng ký và thông itn chi tiết của chương trình.

- Hạn cuối nhận đăng ký: Đối với kỳ nhập học tháng 4/2021: nhận hồ sơ đến ngày 15/12/2020; Đối với kỳ nhập học tháng 10/2021: nhận hồ sơ đến ngày 15/6/2021.

4. Liên hệ nộp hồ sơ

Văn phòng KCG Hà Nội, email: kgc.hanoi@gmail.com