DHKT

Thông báo về học bổng thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học National University of Tainan (Đài Loan)

24/09/2020
Phòng KH&HTQT xin thông báo về cơ hội học thạc sĩ, tiến sĩ tại trường National University of Tainan và cơ hội học bổng dành cho thí sinh.
Thời gian nộp hồ sơ và học bổng: từ ngày 01/09 đến 31/10 hàng năm
Có các loại học bổng như sau:
- Loại A: Học bổng miễn học phí bao gồm học phí, phí đăng ký, các khoản phí khác, phí truy cập internet và bảo hiểm bổ sung và tiền phí ở ký túc xá của trường
- Loại B: Học bổng giảm nửa học phí, phí đăng ký và các khoản phí khác
Học bổng được xét theo từng năm học. Ngoài ra còn có học bổng do Bộ Giáo Dục Đài Loan cung cấp

Thông tin chi tiết về các chương trình đào tạo, hồ sơ xét tuyển, thời gian nộp hồ sơ xét tuyển và học bổng xem chi tiết tại đây