DHKT

Lịch họp Hội đồng khoa học tư vấn xác định danh mục các đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế

18/09/2020

Kính gửi Quý Thầy Cô

Ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường và Quỹ Phát triển KH&CN thông báo lịch họp Hội đồng khoa học tư vấn xác định danh mục các đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2020, cụ thể:

Thời gian: 14h00 ngày 24/9/2020 (Thứ Năm)

Địa điểm: Phòng 803 - Khu B - 41 Lê Duẩn.

Thành phần tham dự: theo QĐ số 3195/QĐ-ĐHĐN ngày 18/9/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

Năm 2020, Trường Đại học Kinh tế có 17 đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHĐN với sản phẩm khoa học tối thiểu là 01 bài báo đăng trên các Tạp chí ISI, Scopus (Q3) trở lên.

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT