DHKT

Kết quả Giải thưởng SVNCKH của Đại học Đà Nẵng năm 2020

23/09/2020

Kính gửi Quý Thầy Cô và các em Sinh viên.

Hình 1: Hội nghị SVNCKH của ĐHĐN năm 2020 (Nguồn: udn.vn)

Sáng nay, Đại học Đà Nẵng đã công bố kết quả Giải thưởng SVNCKH ĐHĐN lần đầu tiên được tổ chức năm 2020 và thật vui mừng đón nhận thông tin Khoa Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh tế đã đạt Giải Nhì với nhóm SVNCKH (SV Nguyễn Thụy Hạ Quỳnh, Nguyễn Nhật Oanh, Đinh Thị Ý, Phạm Thị Yến, lớp 42K01.3 -CLC) do cô Dương Hạnh Tiên hướng dẫn. Phòng KH&HTQT xin gửi kết quả Giải thưởng SVNCKH ĐHĐN 2020 tại đây.


Hình 2: Nhóm SVNCKH của Khoa Kinh doanh Quốc tế, Trường ĐHKT (Nguồn: due.udn.vn)

Xin chúc mừng 05 Nhóm của Trường Đại học Kinh tế đã bảo vệ tốt ý tưởng nghiên cứu của Nhóm mình trước Hội đồng chấm của ĐHĐN. 

Xin gửi lời chúc mừng đặc biệt đến Nhóm SVNCKH do SV Nguyễn Thụy Hạ Quỳnh làm Nhóm trưởng, GVHD ThS. Dương Hạnh Tiên, Khoa Kinh doanh quốc tế đã có công trình đạt giải Nhì tại Hội nghị.
Trân trọng.
P.KH&HTQT