DHKT

[Hỗ trợ truyền thông] Thư mời viết bài Hội thảo "Chính sách vượt qua tác động của COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế"

10/09/2020

Kính gửi: Các nhà khoa học

Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với Ủy ban Kinh tế cảu Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phối hợp cùng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Chính sách vượt qua tác động của COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế".

Thời gian tổ chức: dự kiến đầu tháng 10 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Thời gian nhận bài viết: trước 05/10/2020

Toàn văn thư mời viết bài: tại đây

Kính mong nhận được sự quan tâm, cộng tác và viết bài của Quý nhà khoa học

Thông tin về hội thảo vui lòng liên hệ: Bùi Huy Hoàn (Mr.), sđt: 0965666857, e-mail: hoanbh@neu.edu.vn

Trân trọng kính thông báo.

P. KH&HTQT