DHKT

V/v Tập huấn hướng dẫn trực tuyến v/v khai thác CSDL FiinPro tháng 9/2020

07/09/2020

Kính gửi Quý Thầy/Cô.
FiinPro Platform V2.0 của Fiin Group (trước đây là Công ty Stoxplus) là công cụ thiết yếu để tìm hiểu và tiếp cận thị trường tài chính Việt Nam, cung cấp dữ liệu và nguồn thông tin toàn diện về hơn 800 doanh nghiệp niêm yết và 1200 doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết. Từ tháng 1/2018, Nhà trường đã trang bị 01 máy tính đã cài đặt sẵn 01 tài khoản sử dụng Fiin Pro V2.0 đặt tại Phòng Nghiên cứu (Tầng 4 - Thư viện). Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch COV-19, hạn chế di chuyển trong thời gian này, Fiin Group sẽ tổ chức 01 buổi hướng dẫn trực tuyến với các thông tin cụ thể như sau:
Thời gian: 15h00 ngày25/9/2020 (Thứ Sáu)
Địa điểm: Google meet - trực tuyến.
Tài liệu giới thiệu về Fiin Pro V2.0 - tại địa chỉ http://due.udn.vn/vi-vn/nghiencuukhoahoc/nghiencuukhoahocchitiet/id/8273/cid/3058
Yêu cầu kỹ thuật cơ bản (bắt buộc): máy tính cá nhân cài đặt Teamviewer và có thể truy cập Google meet.
Phòng KH&HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy Cô quan tâm đến CSDL Fiin Pro đăng ký tham gia buổi tập huấn trước 17h00 ngày 22/9/2020 - Thứ Ba tại link: https://bit.ly/33LlOGd 

Thông tin liên lạc:
Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế
Phone: 0236-3954243.

Trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô.
P.KH&HTQT