DHKT

Hướng dẫn qui trình xác nhận nhập học Đợt 1 - Năm 2020 dành cho thí sinh trúng tuyển hệ chính quy dựa trên thành tích học tập, năng lực ngoại ngữ và học bạ

12/09/2020

      ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 809/HD-ĐHKT                            Đà Nẵng, ngày  27 tháng 08 năm 2020

 

        HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT I - 2020
              DÀNH CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CHÍNH QUY
 DỰA TRÊN THÀNH TÍCH HỌC TẬP, NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ  VÀ HỌC BẠ

 

      Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng thông báo về việc hướng dẫn quy trình xác nhận nhập học Đợt 1 đối với thí sinh trúng tuyển vào Trường dựa trên thành tích học tập, năng lực ngoại ngữ và học bạ - Năm 2020, như sau:

      BƯỚC I - TÌM HIỂU QUY TRÌNH XÁC NHẬN NHẬP HỌC

      Sau khi biết kết quả trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, thí sinh thường xuyên vào website Trường tại: http://due.udn.vn hoặc https://www.facebook.com/FaceDue/ để xem Hướng dẫn quy trình xác nhận nhập học.

      BƯỚC II - XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHĐN

      2.1. Đối tượng và hồ sơ xác nhận nhập học

      - Thí sinh đã dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Đợt 1 năm 2020.

      - Hồ sơ gồm có:

        * Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020

        * Phiếu xác nhận nhập học (Mẫu M1 tại đây)

       Ghi chú: Riêng đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT Đợt 2 năm 2020, Nhà trường sẽ thông báo kế hoạch cụ thể sau khi các bạn hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT Đợt 2 – Năm 2020.

      2.2. Thời hạn xác nhận nhập học

      Trước 17h00, ngày 12/09/2020. Thời hạn tính theo dấu bưu điện.

      2.3. Thí sinh gửi hồ sơ về Trường qua đường bưu điện

      Địa chỉ nhận hồ sơ: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

      Số 71 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

      Yêu cầu: Trên phong bì phải ghi rõ: Họ và tên thí sinh, ngày tháng năm sinh, ngành trúng tuyển.

      BƯỚC III - NHẬN PHẢN HỒI TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHĐN

      Sau khi gửi hồ sơ xác nhận nhập học qua bưu điện, thí sinh thường xuyên kiểm tra Email cá nhân để nhận phản hồi của Nhà trường và nhận Giấy báo trúng tuyển để làm thủ tục nhập học.

      BƯỚC IV - THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TÂN SINH VIÊN

      Từ ngày 10/09/2020 đến 20/09/2020: Tân sinh viên tham gia đầy đủ các hoạt động kết nối, tìm hiểu về Trường và hỗ trợ sinh viên (bằng hình thức trực tuyến) được thông báo trên: http://due.udn.vn

      BƯỚC V - LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC

      Dự kiến thời gian nhập học tại trường: Từ ngày 25- 27/09/2020.

      Thí sinh theo dõi thông báo Hướng dẫn nhập học - Đợt 1 năm 2020 tại: http://due.udn.vn hoặc https://www.facebook.com/FaceDue/

       Trên đây là hướng dẫn quy trình làm thủ tục xác nhận nhập học cho thí sinh đã dự thi tốt nghiệp THPT Đợt 1 và trúng tuyển hệ chính quy, tuyển sinh năm 2020. Đề nghị thí sinh thực hiện đúng quy trình trên. Nhà trường không tiếp nhận những thí sinh không đủ hồ sơ, hồ sơ không hợp lệ hoặc thực hiện xác nhập học không đúng thời gian quy định.

      Nếu cần biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng liên hệ số máy: 0236. 3950.464./.

                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

Nơi gửi:                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN   

- Ban Giám hiệu (để b/cáo);                                                           

- Các đơn vị trong Trường (để ph/hợp);                                  

- Thí sinh tuyển sinh năm 2020 (để th/hiện);

- Lưu: VT, P. CTSV./.