DHKT

Về việc đăng ký học chương trình 2 đối với sinh viên các lớp Hệ chính quy tại Trường

19/08/2020

THÔNG BÁO

                     Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

        Căn cứ Quy định số 6636/ĐT ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Hiệu trưởng về việc học cùng lúc hai chương trình, những sinh viên đủ điều kiện và có nguyện vọng đăng ký học chương trình thứ hai cần nghiên cứu kỹ Quy định này và đăng ký học chương trình thứ hai theo kế hoạch sau:

        - Từ ngày 20/8/2020 đến ngày 26/8/2020: Sinh viên thực hiện việc đăng ký học chương trình thứ hai trực tuyến trên trang web đào tạo của Trường http://daotao.due.udn.vn:1081/, sau đó in Đơn đăng ký học chương trình thứ hai.

        - Ngày 27/8/2020 (Thứ năm): Sinh viên nộp Đơn đăng ký học chương trình thứ hai về Phòng Đào tạo (có thể nộp qua đường bưu điện). Những sinh viên có đủ điều kiện Nhà trường sẽ trình Giám đốc Đại học Đà Nẵng xem xét và ra quyết định cho phép học chương trình thứ hai kể từ kỳ I năm học 2020-2021.

       - Khi có Quyết định của Đại học Đà Nẵng, Nhà trường sẽ thông báo cho sinh viên kết quả trên website của nhà trường. Sinh viên được phép học chương trình thứ hai cần nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo của chuyên ngành thứ hai để đăng ký học trong các học kỳ tới.

       Lưu ý: Ngành sinh viên đăng ký học chương trình thứ hai phải khác ngành sinh viên đang học. Trong đợt đăng ký chương trình hai kỳ này, Nhà trường tuyển sinh đào tạo 27 chuyên ngành thuộc 18 ngành: Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Luật, Luật kinh tế, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị nhân lực, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh, Quản lý nhà nước và Thống kê kinh tế. Danh mục và thông tin chi tiết về các ngành và chuyên ngành đào tạo, sinh viên xem tại: http://due.udn.vn/tuvantuyensinh2020

        Đề nghị sinh viên thực hiện việc đăng ký học chương trình thứ hai theo đúng kế hoạch trên.

        Trân trọng!