DHKT

Lịch báo cáo tiến độ đề tài KH&CN cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế quản lý năm 2020

29/07/2020

Kính gửi Quý Thầy Cô chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế quản lý năm 2020 (T2020)

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng xin thông báo Quý Thầy Cô lịch báo cáo tiến độ thực hiện đề tài T2020 như sau:

Thời gian: 14h00 ngày 29/7/2020 (Thứ Tư)

Địa điểm: Họp trực tuyến trên Zoom Meeting (Meeting ID: 973 3348 8100) - MỚI.

Theo QĐ số 945/QĐ-ĐHKT ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

Danh mục đề tài KH&CN cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế quản lý năm 2020: tại đây

Kính đề nghị Quý Thầy Cô tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng

P.KH&HTQT