DHKT

V/v lấy ý kiến dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính cho phát triển khoa học & công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

23/07/2020

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4108/VPCP-TH ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính cho phát triển khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Quý Thầy Cô cho ý kiến về nội dung bản Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo tại đây.

Ý kiến góp ý xin gửi về: Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Email: vukhcnmts@moet.gov.vn

Thông tin chi tiết xin liên hệ ông Trịnh Xuân Bái, Vụ KHCN&MT, điện thoại 0987396999, email: txbai@moet.gov.vn

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Thầy Cô.

P.KH&HTQT