DHKT

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học đợt tháng 7 và tháng 9 tại đơn vị liên kết

21/07/2020

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

 

  Hiện nay đã có thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học tại các đơn vị liên kết:

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam;

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hoà.

(Thông tin chi tiết xem tại đây: http://ts.udn.vn/DHCD/VLVH/VLVHTbao/4952)

- Đối với các khoá tuyển sinh từ năm 2020, Nhà trường thu học phí theo số tín chỉ sinh viên học. Dự kiến mức thu cho năm học 2020-2021:

15 tín chỉ x 485.000/tín chỉ = 7.275.000 (Bảy triệu hai trăm bảy lăm ngàn đồng y).

        Đề nghị các anh (chị) học viên theo dõi thông báo để nộp hồ sơ xét tuyển đúng hạn.

Trân trọng!