DHKT

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học đợt tháng 7 và tháng 9 tại đơn vị liên kết

21/07/2020

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

 

  Hiện nay đã có thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học tại các đơn vị liên kết:

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam;

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hoà.

(Thông tin chi tiết xem tại đây: http://ts.udn.vn/DHCD/VLVH/VLVHTbao/4952)

Đề nghị các anh (chị) học viên theo dõi thông báo để nộp hồ sơ xét tuyển đúng hạn.

Trân trọng!