DHKT

Về việc nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ chính quy.

09/07/2020

THÔNG BÁO

         

               Kính gửi:   Sinh viên các lớp hệ chính quy.

 

        Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nhà trường sẽ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên thành nhiều đợt trong năm 2020.

        Đợt 2: Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đến 16h00 ngày 31/7/2020.

        Đợt 3: Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đến 16h00 ngày 25/9/2020.

        Hồ sơ đề nghị xét công nhận tốt nghiệp sinh viên xem tại đây: https://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/11426 .

        Thời gian trao bằng dự kiến đối với sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 – 2020 từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020.


                Trân trọng!