DHKT

THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH (TOEIC) - ĐỢT NGÀY 25/7/2020

15/07/2020

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tham gia thi để đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học phối hợp với Tổ chức IIG tổ chức kỳ thi TOEIC dành riêng cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế, kế hoạch như sau:

- Đối tượng dự thiSinh viên các lớp hệ chính quy

 - Thời gian thiThứ bảyngày 25 tháng 7 năm 2020

- Đăng ký thi:

Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020, đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (Tầng 1, khu Giảng đường C, Trường ĐH Kinh tế)

Sinh viên cần mang theo:

1. Hồ sơ dự thi:

- Phiếu đăng ký thi TOEIC (theo mẫu).  

- CMND/ Hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân bản gốc hợp lệ và photo (không cần công chứng).

- 3 ảnh kích thước 3*4 (sau mỗi ảnh, thí sinh tự ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên, ngày sinh, số CMND).

2. Lệ phí thi:

- Sinh viên không đăng ký lấy phiếu điểm: 685.000 đồng (chỉ có báo cáo tổng hợp).

- Sinh viên đăng ký lấy phiếu điểm: 920.000 đồng (có chứng chỉ điểm cá nhận + báo cáo tổng hợp).

- Sinh viên đăng ký lấy phiếu điểm sau khi biết được kết quả thi nộp thêm 300.000 đồng.