DHKT

Thông báo Học bổng tiến sĩ của Đại học Quốc lập Khoa học và Công nghệ Bình Đông, Đài Loan năm 2021

29/06/2020
Đại học Quốc lập Khoa học và Công nghệ Bình Đông, Đài Loan (NPUST) thông báo Học bổng Tiến sĩ năm 2021. Chương trình đào tạo tối đa 03 năm, bắt đầu từ tháng 9/2021 được phía Đài Loan cấp học bổng cho đối tượng là giảng viên các trường đại học.1. Quyền lợi học bổng
Các ứng viên trúng tuyển Học bổng sẽ nhận được 25.000 NT$/tháng (tương đương khoảng 19.600.000 VNĐ/tháng).
Ứng viên tự chi trả mọi chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại Đài Loan.

2. Hồ sơ ứng tuyển học bổng
- Các ứng viên nộp Đơn đăng ký (Application form) và Giấy xác nhận công việc (Employment certificate) về Ban Hợp tác quốc tế - ĐHĐN trước ngày 15/9/2020.
- Các giấy tờ khác gồm: Đề cương nghiên cứu (Research proposal), Bằng và bảng điểm (Diploma and Transcript), 02 Thư giới thiệu (Two recommendation letters), Chứng chỉ ngoại ngữ (TOEFL/IELTS/TOEIC), Bản dịch Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu (National ID or passport) gửi về Ban Hợp tác quốc tế - ĐHĐN trước ngày 31/3/2021.

Để biết thêm chi tiết xin tham khảo 02 file đính kèm tại đây.

Thông tin vui lòng liên hệ:
Trịnh Quang Chinh, Ban Hợp tác quốc tế-ĐHĐN (Email: tqchinh@ac.udn.vn; ĐT: 0349373141/ 0236.3891517)
Mr. Eric Huang, Phòng Quan hệ quốc tế - NPUST (Email: eric1967@mail.npust.edu.tw (cc: international@mail.npust.edu.tw)

Lưu ý: Các ứng viên của Đại học Đà Nẵng cần gửi hồ sơ về Ban Hợp tác quốc tế - ĐHĐN để tổng hợp, xử lý trước khi chuyển hồ sơ cho phía đối tác.


Tin Ban Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN