DHKT

Thông báo V/v Tham gia Trường hè quốc tế học trực tuyến về Deep learning

24/06/2020

Phòng KH&HTQT xin thông báo về Chương trình Trường hè quốc tế học trực tuyến về Deep learning, cụ thể như sau:

            Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT – ĐHĐN phối hợp cùng trường Đại học Côte d’Azur (UCA), Pháp tổ chức khóa học trực tuyến 2020 của Trường hè Quốc tế “Deep Learning School” dưới sự hướng dẫn của các giáo sư đến từ UCA bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Chi tiết về khóa học như sau:

1.      Chương trình:

Khóa học trực tuyến “Introduction to Deep Learning” gồm chuỗi 4 modules (webinars) liên quan đến chủ đề về neural networks và machine learning với thời lượng mỗi module từ 40 đến 50 phút học trực tuyến. Nội dung cụ thể như sau:

- Webinar 1: Tổng quan về học máy, giải thích mô hình đầu tiên của mạng nơ-ron nhân tạo và sự khác biệt của nó với mạng nơ-ron thần kinh sinh học

- Webinar 2: Các thuật toán huấn luyện mạng nơ-ron nhân tạo

- Webinar 3: Mối liên hệ giữa mạng nơ-ron nhân tạo với học sâu.

- Webinar 4: Module này bao gồm việc tìm hiểu các loại mạng nơ ron sâu và cái nhìn tổng quan về học sâu

2.      Đối tượng: Tất cả giảng viên, sinh viên, học viên cao học có nhu cầu tìm hiểu về Machine Learning và Deep Learning.

3.      Hình thức học: Học trực tuyến với Giáo sư của trường UCA, thông qua 4 module bài giảng

4.      Thời gian học: Các Webinars sẽ được mở từ ngày 06/07/2020 cho các học viên đã làm thủ tục đăng ký vào hệ thống

5.      Học phí: Miễn học phí cho các học viên của Viện DNIIT, của các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. (Theo thỏa thuận Sponsor “3IA DANANG” giữa viện DNIIT và Đại học UCA trong khuôn khổ chương trình IDEX 3IA)

6.      Chi phí thủ tục hành chính và cấp chứng chỉ: 500.000 VND/ học viên

7.      Thủ tục đăng ký:

Các học viên quan tâm vui lòng đăng ký tham gia theo đường link: https://forms.gle/dNMt9zXjUNHL6ArA8

Thời hạn đăng ký: trước 24h00 ngày 28 tháng 06 năm 2020

8.      Thông tin liên hệ:

TS. Đoàn Thị Ngọc Cảnh

Phụ trách trung tâm NiceCAMPUS, DNIIT

Email: canhdtn@due.edu.vn

ĐT: 0374 958 690