DHKT

3 giảng viên Trường Đại học Kinh tế có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ

22/05/2020

Vừa qua, 3 giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng là Phan Đình Anh, Sử Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Thiều Quang được nhận bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng về khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học - công nghệ năm 2019. Đây là hoạt động của UBND thành phố nhằm ghi nhận những nỗ lực của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cũng như khuyến khích và động viên tinh thần sáng tạo, nghiên cứu của các tầng lớp nhân dân.

Giảng viên Sử Ngọc Diệp - Khoa Du lịch nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

2 giảng viên của khoa Ngân hàng là Nguyễn Thị Thiều Quang, Phan Đình Anh 
được nhận bằng khen của chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng


Bằng khen của giảng viên Phan Đình Anh - Khoa Ngân hàng

Trong đợt này, UBND thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 19 tác giả, nhóm tác giả đã có bài báo khoa học xuất sắc được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín và 102 tác giả, nhóm tác giả có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín.

Những thành tích mà các giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học đạt được lần này sẽ là cơ hội để tiếp thu, phát huy các kết quả nghiên cứu và đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thực tiễn, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Hi vọng trong thời gian tới, các giảng viên, nhà nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng sẽ tiếp tục kiên trì bền bỉ, không ngừng nỗ lực cho sự nghiệp khoa học công nghệ, đóng góp sự phát triển hữu ích cho xã hội và sự phát triển chung của thành phố.

Trung tâm CNTT & TT