DHKT

Học bổng trao đổi sinh viên (ngắn hạn) của Chính phủ Litva học tại trường Đại học Mykolas Romeris, Litva

13/04/2020

Trường Đại học Mykolas Romeris, Litva (MRU) thông báo học bổng trao đổi sinh viên (ngắn hạn) của Chính phủ Litva học tại trường MRU trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và MRU, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu
- Ứng viên là sinh viên ĐHĐN;
- Ứng viên nhận được thư chấp thuận chính thức từ MRU;
- Ứng viên có năng lực tốt ngoại ngữ (tiếng Litva, tiếng Anh hoặc ngôn ngữ cần thiết khác để học chương trình học đã chọn, yêu cầu tối thiểu trình độ ngôn ngữ B2 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu).

2. Điều khoản tài chính
- Sinh viên tham gia chương trình đại học và thạc sĩ được duyệt nhận học bổng sẽ nhận được 390 EUR/tháng;
- Sinh viên tham gia chương trình tiến sĩ và các chương trình nghiên cứu (dài hạn) được duyệt nhận học bổng sẽ nhận được 468 EUR/tháng;
- Tổng số tiền phân bổ cho ứng viên tính theo số ngày cụ thể của mỗi tháng, do đó có thể xảy ra sự chênh lệch nhỏ trong số tiền học bổng hàng tháng;
- Học bổng chỉ dành cho người được nhận học bổng, không hỗ trợ cho người thân và gia đình đi kèm. Học bổng Chính phủ Litva không được tài trợ gấp đôi từ các nguồn khác, ví dụ: học bổng khác hoặc các chương trình trao đổi học thuật khác;
- Học phí cho các khoá học sẽ được Cộng hòa Litva chi trả và chuyển trực tiếp đến cơ sở giáo dục đại học;
- Số tiền học phí tối đa sẽ được xác định bởi các chi phí thông thường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học và Thể thao Cộng hòa Litva phê duyệt;
- Sinh viên nhận học bổng chi trả mọi khoản phí khác như: Chi phí đi lại, ăn ở, phí Hội sinh viên, phí thành viên thư viện…

3. Yêu cầu hồ sơ
Ứng viên cung cấp các bản sao của các tài liệu được liệt kê dưới đây thông qua hệ thống ứng dụng trực tuyến https://apply.scholarships.lt/ :
- Hoàn thành mẫu đơn đăng ký (thông qua hệ thống online application system);
- Thoả thuận học tập có điều kiện (mẫu hồ sơ phải đính kèm vào mẫu đơn đăng ký sử dụng template form – thoả thuận phải được điền đầy đủ thông tin và phải được ký bởi ba bên: Ứng viên, đại điện đơn vị gửi đi và đại diện đơn vị tiếp nhận:
[studyin.lt/scholarships/short-term studies/recommendations_naujas/]Recommendations for filling out the Conditional Agreement;
- Thư giới thiệu (được điền và ký) bởi giáo sư hoặc cán bộ học thuật, gia sư hoặc nhà tuyển dụng khác (được cung cấp thông qua hệ thống ứng dụng trực tuyến hoặc được đính kèm vào mẫu đơn dưới dạng tệp đính kèm bằng cách sử dụng mẫu này:
[learnin.lt/scholarship/short-term-studies/letter-of -reference-form-2 /].
- Chứng nhận tiếng Anh hoặc tiếng Litva (hoặc ngôn ngữ khác theo yêu cầu của trường tiếp nhận). TOEFL, IELTS, CPE hoặc các kỳ thi khác được công nhận rộng rãi về trình độ tiếng Anh đều được chấp nhận. Nếu ứng viên không có bất kỳ chứng chỉ nào trong số đó, thì cần phải có thư ký xác nhận sự thành thạo ngôn ngữ từ giáo sư tiếng Anh hoặc tiếng Litva của trường đại học gửi đi.
Hồ sơ bắt buộc phải được hoàn thành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Litva (hoặc có bản dịch được chứng thực sang một trong những ngôn ngữ này).

4. Thời hạn
Hạn cuối nộp hồ sơ là 25/4/2020
Về các tài liệu bổ sung vui lòng bổ sung thêm các tài liệu cần thiết vào mẫu đơn thông qua hệ thống ứng dụng trực tuyến. Hệ thống ứng dụng trực tuyến sẽ đóng vào lúc 11.59 p.m. Giờ Trung Âu (GMT + 1) vào ngày 25/4/2020
Toàn bộ thông tin các chương trình trao đổi tại MRU vui lòng truy cập tại:
web: http://www.mruni.eu/en/prospective_students/erasmus/
Nếu các ứng viên/sinh viên có bất kỳ câu hỏi nào về thủ tục đăng ký (đối với các chương trình trao đổi tại MRU và học bổng của Chính phủ Litva), vui lòng liên hệ qua e-mail: incoming@mruni.eu (điều phối viên sinh viên quốc tế) hoặc erasmus@mruni.eu (văn phòng trao đổi quốc tế của MRU