Đoàn thanh niên

Tin tứcGương mặt tiêu biểu

Giới thiệu

Thông báoTin tức hoạt độngHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTuổi trẻ tình nguyệnTheo dấu chân NgườiHỗ trợ sinh viênHọc tập, NCKHVăn hóa, thể thaoKỹ năng, khởi nghiệp, hội nhậpTài liệu - Văn bảnLiên hệ

 Sao Tháng Giêng

Quy chế Giải thưởng Sao Tháng Giêng

08/04/2016

QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG SAO THÁNG GIÊNG (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01QĐ/TWHSV ngày 09/10/2015

của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam)

------------------------

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

       Điều 1. Mục đích Giải thưởng

       Giải thưởng Sao Tháng Giêng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, được xét duyệt hàng năm và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

       Mục đích của Giải thưởng:

       1.1. Tuyên dương, khen thưởng sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước là cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

       1.2. Vận động sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện về tinh thần, vật chất của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội và các cá nhân đối với sinh viên.

       1.3. Góp phần động viên, cổ vũ đội ngũ cán bộ Hội Sinh vên, cán bộ Đoàn thanh niên là sinh viên; tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, học tập và nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong sinh viên Việt Nam.

       Điều 2. Cơ quan thường trực Giải thưởng

       Cơ quan Thường trực của Giải thưởng là Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Báo Sinh viên Việt Nam. Cơ quan Thường trực Giải thưởng có nhiệm vụ:

       2.1. Tham mưu hướng dẫn Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên các cấp xét, giới thiệu sinh viên đủ tiêu chuẩn đề nghị xét, trao Giải thưởng.

       2.2. Tổng hợp danh sách đề nghị của các đơn vị gửi lên, tham mưu thành lập Hội đồng xét trao Giải thưởng, trình Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam quyết định.

       2.3. Báo Sinh viên Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng giới thiệu, tuyên truyền những gương sinh viên điển hình được trao Giải thưởng.

       2.4. Kinh phí tổ chức và Giải thưởng do Báo Sinh viên Việt Nam đảm nhiệm bằng nguồn kinh phí của Báo được hạch toán vào chi phí và huy động nguồn hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể và tổ chức xã hội.


Chương II

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN GIẢI THƯỞNG

       Điều 3. Đối tượng Giải thưởng

       Giải thưởng Sao Tháng Giêng được trao cho sinh viên Việt Nam là cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên đang học tập trong các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài nước.

       Điều 4. Tiêu chuẩn Giải thưởng

       4.1. Đối với sinh viên ở trong nước

       4.1.1. Tiêu chuẩn về rèn luyện

       - Điểm rèn luyện đạt từ 90 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đối với những trường đặc thù, không đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm rèn luyện được tính quy đổi phải đạt loại Xuất sắc.

       - Có ít nhất 02 năm làm cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên; đang giữ chức vụ từ Bí thư chi đoàn, chi Hội trưởng chi hội sinh viên trở lên.

       - Được khen thưởng từ cấp trường trở lên trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

       4.1.2. Tiêu chuẩn về học tập

       Có điểm trung bình chung học tập của năm học đạt từ 3,2/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 8,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế). Trường hợp sinh viên dân tộc thiểu số, sinh sống tại khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, có điểm trung bình chung học tập của năm học đạt từ 3,0/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 7,5/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế).

       4.2 Đối với sinh viên ở ngoài nước

       4.2.1 Tiêu chuẩn về rèn luyện

       - Chấp hành tốt pháp luật Việt Nam và nước sở tại, quy định của nhà trường.

       - Tích cực tham gia các hoạt động do Hội Sinh viên hoặc Đoàn thanh niên hoặc Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại tổ chức.

       4.2.2. Tiêu chuẩn về học tập

       Đạt điểm học tập loại Giỏi trong năm học.

       4.3. Tiêu chuẩn ưu tiên

       Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

       - Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, trong hoạt động vì cộng đồng, được cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội ghi nhận.

       - Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện.

       - Đạt giải Ba trở lên trong các cuộc thi học thuật cấp quốc gia và quốc tế.

       - Có công trình sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất cấp trường trở lên.

       Điều 5. Số lượng Giải thưởng

       - Hàng năm, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xét, trao Giải thưởng tối đa cho 100 sinh viên ở trong nước và tối đa cho 20 sinh viên ở ngoài nước.

       - Mỗi cá nhân chỉ được nhận Giải thưởng một lần duy nhất.

Chương III

HÌNH THỨC, QUY TRÌNH XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG

       Điều 6. Hình thức Giải thưởng

       Giải thưởng Sao Tháng Giêng gồm:

       - Một biểu trưng “Sao Tháng Giêng”.

       - Một Bằng chứng nhận Giải thưởng.

       - Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

       - Phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật.

       Ngoài ra, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, các trường có sinh viên nhận Giải thưởng tùy điều kiện cụ thể, bổ sung các hình thức khen thưởng khác để động viên sinh viên.

       Điều 7. Quy trình và hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng

       7.1. Quy trình xét trao Giải thưởng

       - Căn cứ tiêu chuẩn Giải thưởng tại Điều 4 của Quy chế này, hàng năm, mỗi Hội Sinh viên hoặc Đoàn Thanh niên (đối với các trường chưa có tổ chức Hội Sinh viên) của các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng ở trong và ngoài nước đề cử tối đa 01 hồ sơ.

       - Trên cơ sở đề cử của các trường, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố; các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc (chưa có tổ chức Hội Sinh viên cấp tỉnh), Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước, Hội Sinh viên các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Trung ương, xem xét, quyết định danh sách, gửi hồ sơ đề nghị trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng như nêu ở mục 7.2, Điều 7 của Quy chế này về Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trước ngày 15/11 hàng năm.

       - Cơ quan thường trực của Giải thưởng có trách nhiệm tổng hợp danh sách, tham mưu thành lập Hội đồng xét trao Giải thưởng, trình Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam quyết định và công bố danh sách sinh viên được trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng, gửi Giải thưởng về cơ sở trước ngày 30/12 hàng năm.

       7.2. Hồ sơ đề nghị xét trao Giải Thưởng

       7.2.1. Đối với sinh viên ở trong nước

       -  01 bản Báo cáo thành tích cá nhân theo mẫu quy định và 02 ảnh (4x6) của sinh viên; báo cáo thành tích có xác nhận của Hội Sinh viên hoặc Đoàn Thanh niên trường (đối với trường chưa có tổ chức Hội Sinh viên) và cấp ủy cùng cấp (hoặc Ban Giám hiệu nhà trường).

       - Đối với Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố: Văn bản đề nghị của Ban Thư ký Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố; văn bản đề nghị của Ban Thư ký Hội Sinh viên hoặc Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên trường (đối với trường chưa có tổ chức Hội Sinh viên) , có xác nhận của cấp ủy cùng cấp (hoặc Ban Giám hiệu nhà trường).

       - Đối với các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc (chưa có tổ chức Hội Sinh viên cấp tỉnh): Văn bản đề nghị của Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc; văn bản đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên trường, có xác nhận của cấp ủy cùng cấp (hoặc Ban Giám hiệu nhà trường).

       - Đối với Hội Sinh viên các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Trung ương: Văn bản đề nghị của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, có xác nhận của cấp ủy cùng cấp (hoặc Ban Giám hiệu nhà trường).

       7.2.2. Đối với sinh viên ở ngoài nước

       - 01 bản báo cáo thành tích cá nhân theo mẫu quy định và 02 ảnh (4x6) của sinh viên; báo cáo thành tích có xác nhận của Hội Sinh viên (hoặc Ban cán sự đoàn; chi hội sinh viên; chi đoàn; Hội thanh niên sinh viên) và Đảng ủy ngoài nước (hoặc của Đại sứ quán).

       - Văn bản đề nghị của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước (hoặc Ban cán sự đoàn; chi hội sinh viên; chi đoàn; Hội thanh niên sinh viên), có xác nhận của Đảng ủy ngoài nước (hoặc của Đại sứ quán).

       Điều 8. Hội đồng xét trao Giải thưởng

       - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.

       - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng.

       - Thành viên Hội đồng gồm các đồng chí: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ở cơ quan chuyên trách của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện Ban Biên tập Báo sinh viên Việt Nam và một số cá nhân, đại diện một số tổ chức theo quyết định của Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

         Điều 9. Trao Giải thưởng

       Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1) hàng năm.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

       Điều 10. Điều khoản thi hành

       Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành và thay thế cho quy chế Giải thưởng Sao Tháng Giêng (sửa đổi, bổ sung) kèm theo Quyết định số 53 QĐ/TWHSV ngày 9/10/2012 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

       Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có điểm nào cần bổ sung, điều chỉnh hoặc sửa đổi, Cơ quan Thường trực của Giải thưởng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo trình Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xem xét, quyết định.

TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

Mẫu báo cáo thành tích: xem chi tiết tại đây

 

                                          


 


Khách thăm: 598

Thành viên: 89

Tổng: 687

Membership: Latest: Phongsavanh Bounthavong Past 24 Hours: 0 Prev. 24 Hours: 0 Overall: 29089
Membership
Latest New User
Past 24 Hours
Prev. 24 Hours
Lượt truy cập

People Online
Visitors
Members
Total

Online Now Online Now:
01: Vilayout Keophithoun
02: Bùi Thị Hồng Nguyệt
03: Trần Thị Mỹ Tâm
04: La Thị Minh Trang
05: Huỳnh Thị Hoài Như
06: Phạm Thị Mai Trang
07: Trần Thị Minh Ngọc
08: Nguyễn Thị Phước Ngân
09: Nguyễn Thị Quỳnh Vân
10: Nguyễn Bùi Phương Anh
11: Tưởng Thị Như Quỳnh
12: Võ Thị Ngọc Hà
13: Dương Thị Hải Yến
14: Đặng Hồng Hạnh
15: Lương Mộc Yến Nhi
16: Nguyễn Thị Thanh Hoa
17: Phan Quỳnh
18: Nguyễn Thị Thanh Nga
19: Trần Thị Thu Ngân
20: Trần Thị Huyền Nhi
21: Cao Khánh Trâm
22: Dương Thị Nguyệt
23: Nguyễn Thị Thu
24: Nguyễn Thị Ny Na
25: Phạm Thị Minh Ánh
26: Đặng Thị Mỹ Tuyên
27: Trương Lại Nguyệt Ánh
28: Nguyễn Lê Thu Thảo
29: Đồng Phước Công
30: Võ Thị Thu Sương
31: Trần Lê Phong
32: Hồ Thị Kiều Diểm
33: Nguyễn Lê Phương Nam
34: Nguyễn Văn Phước
35: Trần Thị Kim YếN
36: Đinh Thị Mai Linh
37: Nguyễn Nhật Tân
38: Ngô Thị Xuân Thi
39: Hoàng Thị Huế
40: Nguyễn Thị Tâm
41: Lê Thị Dung
42: Nguyễn Quỳnh Giao
43: Phạm Thị Minh Nguyệt
44: Nguyễn Văn Hữu Bách
45: Trần Thị Lê Huyền
46: Hoàng Thị Diễm Lài
47: Nguyễn Thị Ngọc Linh
48: Phùng Thị Yến Vi
49: Mạc Như Hiếu
50: Trương Thị Thúy An
51: Nguyễn Thị Mỹ Lệ
52: Nguyễn Văn Ngọc Bảo
53: Ngô Thị Ngọc Mai
54: Bùi Thị Kim Thúy
55: Nguyễn Thanh Huyền
56: Võ Thị Như Hường
57: Nguyễn Thị Bảo Phin
58: Đoàn Thị Tuyết Sương
59: Nguyễn Thị Bích Trâm
60: Nguyễn Thị Bích Dương
61: Nguyễn Mai Khanh
62: Trần Thị Thuỳ Linh
63: Huỳnh Văn Phú
64: Phạm Thị Tài
65: Trần Nguyễn Khánh Tâm
66: Trần Ngọc Xuân Châu
67: Trần Thị Nhật Ny
68: Trịnh Thành Vinh
69: Lê Tự Thục Đoan
70: Bùi Mỹ Phương
71: Nguyễn Thị Tâm Anh
72: Lưu Thị Thanh Thảo
73: Uông Thị Huyền Trang
74: Huỳnh Mai Chi
75: Trịnh Uyên My
76: Trần Quang Huy
77: Trần Khánh Linh
78: Trần Lê Thanh Hiền
79: Nguyễn Thị Hoàng My
80: Lê Thị Huyền Trang
81: Nguyễn Thị Khánh Lộc
82: Lê Thị Thảo
83: Cái Thị Xuân Tiên
84: Nguyễn Hoài Phương Uyên
85: Hồ Thị Minh Thư
86: Nguyễn Tiến Sỹ
87: Phạm Thị Hoàng Anh
88: Trần Thị Minh Ngọc
89: Nguyễn Phan Kim Oanh