DHKT

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng tuyển dụng

07/03/2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng tuyển dụng các sinh viên đang theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, kiểm toán, chuẩn bị tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp.

Chuyên viên:
-  Kế toán: 01 nam
-  Kế hoạch kinh doanh: 01 nam

Địa điểm làm việc: tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng
Mô tả tóm tắt công việc:
a) Vị trí kế toán:
- Thanh toán và kiểm soát chi phí cho hoạt động quản lý, văn phòng; mua sắm hàng hóa, dịch vụ; theo dõi và đôn đốc công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng nội bộ; Tính toán, kê khai; hạch toán, nộp các loại thuế GTGT (hàng tháng), thuế TNDN (hàng quý, năm)…; Hạch toán các khoản liên quan đến tiền mặt, tiền gửi, chi phí hoạt động quản lý và công vụ; theo dõi, hạch toán TSCĐ, công cụ dụng cụ; Làm báo cáo theo yêu cầu và các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.
b) Vị trí kế hoạch kinh doanh:
- Thống kê, tổng hợp tình hình SXKD của Công ty và đơn vị trực thuộc; Tham gia và thực hiện việc lập dự toán công trình, dự toán mua sắm vật tư thiết bị; Thực hiện các công việc: chào giá, soạn thảo và trình lãnh đạo ký kết các hợp đồng kinh tế. Thực hiện việc xây dựng và phát triển thương hiệu, truyền thông và đối ngoại, quảng bá hình ảnh Công ty; Tham gia xây dựng, quản lý và theo dõi các quy trình ISO 9001, ISO 22 000 và các quy trình liên quan đến công việc của phòng.

Yêu cầu:
Tuổi đời, chiều cao, sức khỏe: Tuổi đời từ 22 đến 30 tuổi. 

Chiều cao 1,65 mét trở lên. Sức khỏe tốt (Loại 1).
Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán,….
- Ngoại ngữ: TOEIC 450 điểm trở lên
- Tin học: Chứng chỉ B hoặc tương đương.

Hồ sơ lý lịch: Là công dân Việt Nam, có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.
Chế độ: Được hưởng mức lương và các chế độ khác ưu đãi, hấp dẫn.

Địa chỉ nhận hồ sơ: 

Các ứng viên quan tâm phỏng vấn xin mời nộp hồ sơ bản cứng tại Phòng Tổ chức Hành chính công ty. Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu – TP.Đà Nẵng. ĐT: 0236.6.250.545; 0937.137.464 (Anh Hoàng) hoặc gửi bản mềm qua địa chỉ email: tchc@masco.com.vn. 

Thông tin tuyển dụng được đăng tại website công ty: www.masco.com.vn. 

Nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến hết ngày 15/03/2019.