DHKT

Ngân hàng Public Việt Nam (100% vốn nước ngoài), chi nhánh Thanh Khê (Đà Nẵng) tuyển dụng

07/03/2019
Ngân hàng Public Việt Nam (100% vốn nước ngoài) tuyển dụng:
01 Thư ký
02 Chuyên viên quan hệ khách hàng
02 Chuyên viên tín dụng
===========
Hạn cuối nộp hồ sơ: 25/03/2019