DHKT

Thông báo danh sách sinh viên Dự kiến miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 1 năm học 2018-2019

27/09/2018

     Phòng CTSV công bố danh sách sinh viên dự kiến được miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập của Học kỳ 1 năm học 2018-2019.

     Lớp trưởng thông báo cho sinh viên trong lớp được biết, đồng thời các trường hợp cần bổ sung hồ sơ thì bổ sung trước ngày 01/10/2018.

     Gặp Cô Hằng. Số máy: 0236.3956397.

     Sau thời gian trên Nhà trường sẽ công bố danh sách chính thức.

     P. CTSV

     Danh sách chi tiết xem tại đây.