DHKT

"Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa học” Dành cho sinh viên Khóa 37K, hệ chính quy

21/05/2015

Dowload thông báo chi tiết tại đây

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

"Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa học” Dành cho sinh viên Khóa 37K, hệ chính quy

I. NỘI DUNG

Bài 1: - Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
            - “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”;

Bài 2: - Hướng dẫn các nội dung về điều kiện xét tốt nghiệp: học tập, điểm rèn luyện, chuẩn tiếng Anh đầu ra, Chứng chỉ Giáo dục AN-QP, Chứng chỉ Giáo dục thể chất, Bản kiểm điểm cá nhân (đ/v sinh viên không đăng ký học học kỳ 2/2014-2015);

- Hướng dẫn hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp: thông tin cá nhân, Thư viện, học phí;

- Phổ biến các chính sách: học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội;

- Kế hoạch trả hồ sơ và trao bằng tốt nghiệp đại học;

- Giải đáp các thắc mắc của sinh viên;

- Hướng dẫn làm bài thu hoạch.

Bài 3:Phổ biến Luật Lao động, Luật doanh nghiệp.

Bài 4: Kỹ năng mềm: “Bí quyết sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt”.

III. KẾ HOẠCH SINH HOẠT

3.1. Các lớp được chia thành nhóm học tập như sau:

- Nhóm 01 (423 sv): Lớp 37K02.1, 2; 37K16.1,2; 37K16-CLC; 37K17.

- Nhóm 02 (178 sv): Lớp 37K04; 37K10; 37K11; 37K14

- Nhóm 03 (430 sv): Lớp 37K06.1,2,3; 37K18; 37K18-CLC; 37K03.1,2.

- Nhóm 04 (186 sv): Lớp 37K12; 37K13; 37K19.

- Nhóm 05 (340 sv): Lớp 37K07.1,2,3; 37K07-CLC; 37K15.1,2.

- Nhóm 06 (216 sv): Lớp 37K01.1,2; 37K08.

3.2. Lịch học cụ thể như sau:

Thời gian học

Địa điểm

Các lớp

Bài học

 

Thứ Tư

03-06-2015

7h00-11h15

 

Hội trường A

Nhóm 1

Bài số 1 - Bài số 4

Hội trường E

Nhóm 2

Bài số 4 - Bài số 1

13h00-17h15

Hội trường A

Nhóm 3

Bài số 1 - Bài số 4

Hội trường E

Nhóm 4

Bài số 4 - Bài số 1

 

Thứ Năm

04-06-2015

7h00-11h15

Hội trường A

Nhóm 5

Bài số 1 - Bài số 4

Hội trường E

Nhóm 6

Bài số 4 - Bài số 1

13h00-17h15

Hội trường A

Nhóm 1

Bài số 3 - Bài số 2

Hội trường E

Nhóm 2

Bài số 2 - Bài số 3

 

Thứ Sáu

05-06-2015

7h00-11h15

Hội trường A

Nhóm 3

Bài số 3 - Bài số 2

Hội trường E

Nhóm 4

Bài số 2 - Bài số 3

13h00-17h15

Hội trường A

Nhóm 5

Bài số 3 - Bài số 2

Hội trường E

Nhóm 6

Bài số 2 - Bài số 3

Thời gian trong ngày:

- Buổi Sáng  : Bài thứ 1 từ  07h00 đến 09h00; Bài thứ 2 từ  09h15 đến 11h15                             

- Buổi Chiều: Bài thứ 1 từ  13h00 đến 15h00; Bài thứ 2 từ  15h15 đến 17h15