DHKT

Thông báo sinh viên cài đặt ứng dụng VssID "Bảo hiểm xã hội số"

21/12/2021

THÔNG BÁO

Về việc sinh viên cài đặt ứng dụng VssID “Bảo hiểm xã hội số”

 

        Thực hiện Công văn số 4063/ĐHĐN-HSSV ngày 29/11/2021 của Đại học Đà Nẵng về việc sinh viên tham gia BHYT nămhọc 2021-2022 và cài đặt ứng dụng VssID "Bảo hiểm xã hội số" cho sinh viên. Nhà trường đề nghị sinh viên thực hiện các nội dung sau:

      1. Đối với sinh viên chưa đăng ký ứng dụng VssID

      Sinh viên xem danh sách tại địa chỉ: https://bit.ly/3H5ftrD và thưc hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ: https://tinyurl.com/DUEVssID

        Do tình hình dịch bệnh SV không thể nộp tờ khai kịp thời nên BHXH sẽ duyệt hồ sơ trước cho SV. Vì vậy, Nhà trường đề nghị SV sau khi hoàn tất quá trình đăng ký ứng dụng VssID, SV phải điền thông tin tại địa chỉ:  https://bit.ly/301PSjj

       Lưu ý: SV phải đăng nhập lần đầu vào hệ thống BHXH ngay khi nhận được tài khoản và mật khẩu từ BHXH gửi đến,nếu không hệ thống sẽ tự động huỷ tài khoản

       2. Đối với sinh viên đã đăng ký ứng dụng VssID nhưng chưa đăng nhập lần đầu vào hệ thống BHXH

       - Sinh viên xem danh sách tại địa chỉ: https://bit.ly/3FjLqfb và thực hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ: https://tinyurl.com/HDDoiMkVssID

       - Trường hợp sinh viên quên mật khẩu xem hướng dẫn tại địa chỉ: https://bit.ly/2ZBl7kS

       3. Lợi ích khi cài đặt ứng dụng VssID

      Sinh viên khi cài đặt ứng dụng VssID, có thể theo dõi quá trình tham gia, lịch sử hưởng thụ các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Ngoài ra, ứng dụng có thể tra cứu các thông tin về mã số BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Trong trường hợp sổ BHXH hay thẻ BHYT cũ bị mất, bị hư hỏng, ứng dụng VssID sẽ hỗ trợ cấp lại sổ BHXH khi không thay đổi thông tin cá nhân. Điều đặc biệt và quan trọng nhất là người tham gia BHYT có thể sử dụng hình ảnh này để đi khám chữa bệnh trên toàn quốc mà không cần mang theo thẻ BHYT bằng giấy như trước.

       Trong quá trình đăng ký hoặc đăng nhập nếu cần hỗ trợ hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết, sinh viên liên hệ cơ quan Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng để được hỗ trợ. Số 43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hòa Cường, Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc Điện thoại: 0236 3834774.

        Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn.

                                                                                                                                                    Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2021

                                                                                                                                                           Phòng Công tác sinh viên