DHKT

Danh sách sinh viên khó khăn, lưu trú tại thành phố Đà Nẵng được hỗ trợ đột xuất do đang thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid - 19

05/08/2020

   Nhà trường thông báo Kết quả danh sách sinh viên (đã làm Đơn đăng ký xin hỗ trợ khó khăn do đang thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid - 19 tại thành phố Đà Nẵng) được Nhà trường hỗ trợ khó khăn đột xuất. Mỗi sinh viên là 500.000 đồng. Sinh viên nhận tại tài khoản cá nhân.

   Nhà trường đề nghị sinh viên khắc phục khó khăn, chấp hành các quy định của Nhà trường và chính quyền các cấp để phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

   Xem danh sách chi tiết tại đây.