DHKT

Học bổng Khuyến khích học tập dành cho sinh viên có điểm tuyển sinh từ 25 điểm trở lên

01/04/2015

Thí sinh trúng tuyển và nhập học vào Trường Đại học Kinh tế nếu điểm thi đạt từ 25 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) sẽ được Nhà trường cấp học bổng khuyến khích học tập theo các mức:

Học bổng toàn phần và ưu tiên thay đổi ngành

*        Mức học bổng: toàn bộ học phí, nội trú phí, hỗ trợ sinh hoạt phí 1.000.000đ/tháng và sinh viên có quyền thay đổi chuyên ngành đào tạo (nếu có).

*        Đối tượng:  sinh viên có điểm tuyển sinh từ 27 trở lên.

Học bổng toàn phần

*        Mức học bổng: toàn bộ học phí, nội trú phí, và hỗ trợ sinh hoạt phí 1.000.000đ/tháng.

*        Đối tượng: sinh viên có điểm tuyển sinh đạt 26.5.

Học bổng bán phần:

*        Mức học bổng: toàn bộ học phí và nội trú phí.

*        Đối tượng:  sinh viên có điểm tuyển sinh từ 25.5 đến 26.

Hỗ trợ học phí

*        Mức học bổng: toàn bộ học phí.

*        Đối tượng:  sinh viên đạt 25 điểm tuyển sinh.

Mọi thông tin chi tiết về công tác nhập học xin vui lòng liên hệ với Phòng Công tác sinh viên – 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Điện thoại:(0511) 3950.397.

Đơn xin cấp học bổng Khuyến khích học tập cho Tân SV năm 2014.doc