DHKT

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TRẢ SÁCH TẠI KHO GIÁO TRÌNH – TẦNG 1 KHU C

19/12/2019

THÔNG BÁO:  VỀ VIỆC TRẢ SÁCH TẠI KHO GIÁO TRÌNH – TẦNG 1 KHU C

Nhằm quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, Thư viện trường Đại học kinh tế thông báo hướng dẫn cho sinh viên các khóa cách thức trả sách mới như sau: Từ ngày 18/12/2019, sinh viên tải phiếu trả sách tại http://library.due.udn.vn/primo_library/libweb/action/search.do?vid=due, điền đầy đủ thông tin, đựng sách trong túi kèm phiếu mang đến quầy Thủ thư kho Giáo trình trong trường hợp không muốn xếp hàng chờ đến lượt. Cán bộ Thư viện sẽ dựa vào phiếu trả sách của sinh viên để làm thủ tục trả sách. 

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua E-mail: thuvien@due.edu.vn

 


                                                                                                        THƯ VIỆN