DHKT

Tập huấn sử dụng phần mềm trong xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi

07/01/2018

Ngày 6/1, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm ExamView trong xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi cho lãnh đạo các khoa, tổ tưởng các bộ môn và giảng viên trong trường.

Tại buổi tập huấn, TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh - Trưởng Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đã giới thiệu Quy định về xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi, hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác triển khai xây dựng ngân hàng đề thi trong học kỳ 2 năm học 2017-2018.


TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh giới thiệu Quy định về xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi

ThS. Trương Hồng Tuấn – giảng viên khoa Thống kê – Tin học đã giới thiệu các tính năng của phần mềm ExamView. Đây là phần mềm nhằm hỗ trợ các giảng viên trong quản lý ngân hàng câu hỏi thi, trong đó hỗ trợ nhiều loại câu hỏi thi với đầy đủ thông tin cần thiết, hỗ trợ nhập từ các ngân hàng đề theo chuẩn quốc tế như Blackboard, Moodle, WebCT… Bên cạnh đó, việc sử dụng thành thạo phần mềm ExamView sẽ giúp giảng viên có thể tạo đề thi theo cấu trúc xây dựng trước, tổ chức đánh giá trong quá trình dạy học, tổ chức thi trên máy và chấm tự động.

 

ThS. Trương Hồng Tuấn hướng dẫn sử dụng phần mềm ExamView

Trong nội dung thực hành, ThS. Trương Hồng Tuấn đã hướng dẫn các giảng viên sử dụng phần mềm ExamView để tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi, đồng thời ra đề trực tiếp từ ngân hàng đề thi. Ứng dụng thành công phần mềm ExamView sẽ góp phần thực hiện mục tiêu đến cuối năm học 2018 – 2019 tất cả các bộ môn đều có ngân hàng đề thi, tiến tới chuẩn hóa, sử dụng, khai thác hiệu quả ngân hàng đề thi, nâng cao công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của Nhà trường. Với sự hỗ trợ của bộ phần mềm quản lý ngân hàng đề thi, mỗi giảng viên, mỗi môn học cũng có thể cập nhật, lưu trữ số lượng lớn câu hỏi kiểm tra, xuất câu hỏi kiểm tra nhanh chóng theo tiêu chí nhất định, theo đó giảm được thời gian và công sức cho giảng viên viên trong việc xây dựng đề thi.

Trung tâm CNTT & TT