DHKT

Tập huấn đánh giá học phần và xây dựng ngân hàng đề thi cho giảng viên Trường Đại học Kinh tế

13/11/2017

Ngày 11/11/2017, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức buổi tập huấn “Đánh giá học phần và xây dựng ngân hàng đề thi”. Đây là buổi tập huấn nằm trong chuỗi chương trình tập huấn nhằm phục vụ cho công tác kiểm định AUN của trường. Buổi tập huấn được diễn ra dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Đinh Thành Việt - Trưởng Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Đại học Đà Nẵng. Chương trình tập huấn tập trung vào hai mục tiêu lớn là phân tích nguyên tắc “constructive alignment” và các phương pháp kiểm tra đánh giá; đồng thời xây dựng được phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn, PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm định thành công AUN trong thời gian tới cho 5 chuyên ngành. Buổi tập huấn có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao kỹ năng của giảng viên trong công tác đánh giá học phần và xây dựng ngân hàng đề thi.

Chương trình tập huấn đã diễn ra trong 2 buổi. Trong buổi đầu tiên, PGS.TS. Đinh Thành Việt đã trình bày về các tiêu chí của công tác đánh giá học phần, phương pháp xây dựng chuẩn đánh giá, cách thức xây dựng chuẩn đầu ra môn học, đánh giá môn học phù hợp với chuẩn đầu ra và phương pháp xây dựng ngân hàng đề thì hiệu quả.

 PGS.TS. Đinh Thành Việt trình bày về các tiêu chí, phương pháp xây dựng chuẩn đánh giá học phần

Trong buổi thực hành, từng nhóm giảng viên (phân theo Khoa) thực hiện việc xây dựng chuẩn đánh giá học phần cho một môn học. Khoa Marketing đã đại diện cho giảng viên của Nhà trường trình bày việc xây dựng chuẩn đánh giá học phần cho một môn học chuyên ngành. Phần trình bày chủ yếu tập trung vào việc thiết kế chuẩn đầu ra phù hợp, sắp xếp các chuẩn đầu ra theo bảng phân loại Bloom và thiết kế các bài kiểm tra, hoạt động trên lớp phù hợp với chuẩn đầu ra.

Kết thúc buổi tập huấn, PGS.TS. Đinh Thành Việt khẳng định một lần nữa về tầm quan trọng của việc nắm vững phương pháp kiểm tra và đánh giá theo chuẩn đầu ra. PGS Việt cũng cảm ơn nhà trường đã mời PGS giảng dạy tại buổi tập huấn và chúc cho công tác kiểm định AUN của trường thành công tốt đẹp.

Trung tâm CNTT & TT