DHKT

 • Cơ cấu tổ chức

  Trưởng phòng
  PGS.TS. Lê Văn Huy
  ĐT: 0935 369 369
   
  Phó trưởng phòng - Phụ trách Quản lý đào tạo Sau Đại học
  PGS.TS. Hoàng Tùng
  ĐT: 0905 107 635
   
  Phó trưởng phòng - Phụ trách Quản lý đào tạo Hệ Chính quy
  ThS. Võ Hồng Tâm
  ĐT: 0935 355 356
   
  Phó trưởng phòng - Phụ trách công tác Kế hoạch
  Phạm Thị Mỹ Thủy
  ĐT: 0913 706 045
   
  Công tác đào tạo hệ chính quy
  Võ Thị Thu Hà
  ĐT: 0905 317 789
   
  Hồ Thị Bích Trang
  ĐT: 0905 636 568
   
  Nguyễn Thị Phương Thảo
  ĐT: 0969 893 110
  Công tác đào tạo Sau Đại học
  Phan Thị Như Mai
  ĐT: 0935 648 648
   
  Văn bằng - Chứng chỉ - Văn thư
  Đoàn Thị Kim Chi
  ĐT: 0905 316 687
   

alanya escort
lara escort
fethiye escort
kusadasi escort
antalya bayan escort