DHKT

 • Thống kê học bổng của khối Doanh nghiệp trong năm học 2016-2017

  HỌ LÓT TÊN LỚP MSV SĐT MỨC HỌC BỔNG HỌC BỔNG NĂM HỌC GHI CHÚ
  Bùi Minh Chí 40K20 141121120207 01673207253 5.000.000 Công ty Cargill 2016-2017 Lễ khai giảng năm học 2017-2018
  Doãn Hải Duy 40K20 141121120143 0905611508 5.000.000 Công ty Cargill 2016-2017 Lễ khai giảng năm học 2017-2018
  Nguyễn Văn Hạnh 39K17 131120000339 01649770657 5.000.000 Công ty Cargill 2016-2017 Lễ khai giảng năm học 2017-2018
  Nguyễn Nho Minh Trung 40K02 141121302189 0943106616 5.000.000 Công ty Cargill 2016-2017 Lễ khai giảng năm học 2017-2018
  Nguyễn Phan Hoàng 39K04 131121723159 0905025550 5.000.000 Công ty Cargill 2016-2017 Lễ khai giảng năm học 2017-2018
  Nguyễn Thế An 42K03.1-CLC 161121703101 01689319943 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Đinh Ngọc Quốc Cường 39K19 131120000391 01244600141 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Zơ Râm Độ 42K09 161121209103 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Lê Thị Thu Hiền 42K25.2 161121325217 01216021808 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Nguyễn Thị Ngọc Hiền 42K25.1 161121325117 01264466124 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Nguyễn Thị Thu Hương 42K02.2 161121302212 01288021594 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Trần Thị Hương 42K26 161121726131 01667996480 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Nguyễn Viết Khánh 42K27 161121927122 01224080061 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Dương Thị Thủy Kiều 42K06.1 161121006114 01657418743 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Võ Tân Nhật Lệ 42K01.4 161121601418 0905587961 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Huỳnh Văn Công Luận 42K14 161121514120 01685870461 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Đinh Nguyên Ly 42K06.1-CLC 161121006118 01646445426 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Phan Kiều Ngân 42K12.1 161123012122 01263167749 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Nguyễn Thị Quỳnh Như 42K06.5 161121006526 01206145985 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Nguyễn Ái Phương 41K17 151121317143 01626239527 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Võ Thị Diễm Sang 42K15.3 161122015327 01642604152 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Huỳnh Thị Thành 42K25.2 161121325266 01635043448 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Bùi Thị Thanh Thảo 42K13 161120913208 0966558796 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Đinh Thị 42K01.3 161121601340 01263059221 10.000.000 COV 2016-2017 Trao hằng tháng tại Trung tâm COV
  Huỳnh Viết Nhật Hải 39K03 131121603206 01206169272 5.000.000 Empire Group 2016-2017 Trao tại lễ ký kết hợp tác đào tạo 09/05/2017
  Hoàng Lê Sao Mai 39K23 131121723142 01216834776 5.000.000 Empire Group 2016-2017 Trao tại lễ ký kết hợp tác đào tạo 09/05/2017
  Đậu Thị Huyền 42K6.4 - CLC 161121006413 0947 806 721 27.000.000 GS. Takahashi 2016-2017 GS trao ngày 16/02/2017 tại HT E
  Thái Thị Uyển Nhi 40K25 141120000393 0912759350 16.494.500 GS. Takahashi 2016-2017 GS trao ngày 16/02/2017 tại HT E
  Nguyễn Thị Thủy 41K15.4 - CLC 151122015428 1647808616 25.500.000 GS. Takahashi 2016-2017 GS trao ngày 16/02/2017 tại HT E
  Huỳnh Thị Thu Trang 40K17 141121317154 0947806721 10.000.000 GS. Takahashi 2016-2017 GS trao ngày 16/02/2017 tại HT E
  Trương Phương Tuyền 42K13 161120913235 01667571602 17.194.000 GS. Takahashi 2016-2017 GS trao ngày 16/02/2017 tại HT E
  Đinh Thị Búp 42K18.1CLC 161121018104 01683397493 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại Giảng đường A5 - ĐH Sư phạm, 16/01/2017
  Võ Bá Cang 42K19 161120919106 0932542693 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại Giảng đường A5 - ĐH Sư phạm, 16/01/2017
  Nguyễn Thị Cúc 42K13 161120913111 01645868748 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại HT E - ĐH Kinh tế ĐN,24/05/2017
  Võ Thị Diện 42K26 161121726109 0973599364 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại Giảng đường A5 - ĐH Sư phạm, 16/01/2017
  Lê Huỳnh Đức 42K01.3CLC 161121601304 0966210145 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại Giảng đường A5 - ĐH Sư phạm, 16/01/2017
  Nguyễn Đình Giang 41K02.2 151121302210 01627658096 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại Giảng đường A5 - ĐH Sư phạm, 16/01/2017
  Dương Thị Khánh 41K01.2CLC 151121601214 01629211312 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại Giảng đường A5 - ĐH Sư phạm, 16/01/2017
  Nguyễn Thị Loan 42K13 161120913160 01223341153 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại HT E - ĐH Kinh tế ĐN,24/05/2017
  Võ Thị Thu Mến 42K13 161120913170 01656959149 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại Giảng đường A5 - ĐH Sư phạm, 16/01/2017
  Trần Thi Ngọc 42K13 161120913176 01669892882 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại Giảng đường A5 - ĐH Sư phạm, 16/01/2017
  Bùi Thị Nguyệt 42K13 161120913177 0969361319 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại Giảng đường A5 - ĐH Sư phạm, 16/01/2017
  Nguyễn Nhật Oanh 42K01.3 161121601323 01669271995 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại HT E - ĐH Kinh tế ĐN,24/05/2017
  Nguyễn Thị Kim Oanh 42K06.1 CLC 161121006126 0972144680 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại HT E - ĐH Kinh tế ĐN,24/05/2017
  Trương Thị Ngọc Sương 42K06.6 CLC 161121006630 01698872253 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại Giảng đường A5 - ĐH Sư phạm, 16/01/2017
  Võ Thị Minh Tâm 41K02.1 151121302162 0982580029 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại Giảng đường A5 - ĐH Sư phạm, 16/01/2017
  Nguyễn Thị Thanh Tâm 42K25.2 161121325262 01688284596 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại HT E - ĐH Kinh tế ĐN,24/05/2017
  Bùi Thị Thanh Thảo 42K13 161120913208 0966558796 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại Giảng đường A5 - ĐH Sư phạm, 16/01/2017
  Cao Thị Thiện 42K06.6 CLC 161121006634 01696757187 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại Giảng đường A5 - ĐH Sư phạm, 16/01/2017
  Nguyễn Thị Lệ Tín 41K19 151120919180 01268240853 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại Giảng đường A5 - ĐH Sư phạm, 16/01/2017
  Nguyễn Thị Yến 42K06.6CLC 161121006644 01255464317 3.500.000 HB Đồng hành 2016-2017 Trao tại Giảng đường A5 - ĐH Sư phạm, 16/01/2017
  Lê Quang Quý Bảo 40K27 141121927101 0935513708 2.500.000 HB HDBank 2016-2017 Trao tại Tuần SHCD cuối khóa 39K
  Lê Thị Tiên Chi 40K24 141121424102 01626828060 2.500.000 HB HDBank 2016-2017 Trao tại Tuần SHCD cuối khóa 39K
  Lê Huy Hoàng 39K24 131120000404 0905421861 2.500.000 HB HDBank 2016-2017 Trao tại Tuần SHCD cuối khóa 39K
  Lê Văn Lợi 42K03.2 161121703217 01223497112 2.500.000 HB HDBank 2016-2017 Trao tại Tuần SHCD cuối khóa 39K
  Dương Thị Yến Phượng 41K06.1-CLC 151121006121 0962898410 2.500.000 HB HDBank 2016-2017 Trao tại Tuần SHCD cuối khóa 39K
  Nguyễn Thị Như Trang 39K15 131121415146 0935065698 2.500.000 HB HDBank 2016-2017 Trao tại Tuần SHCD cuối khóa 39K
  Phan Thị Kim Lành 40K18-CLC 141121018122 01654627526 2.150.000 HB Kumho Asiana 2016-2017 Chuyển khoản từ Quỹ học bổng
  Lê Thị Hà My 39K23 131121723111 01638064878 2.150.000 HB Kumho Asiana 2016-2017 Chuyển khoản từ Quỹ học bổng
  Nguyễn Duy Sơn 40K01.2 141121601253 0935807937 2.150.000 HB Kumho Asiana 2016-2017 Chuyển khoản từ Quỹ học bổng
  Mai Nguyễn Công Thuận 41K01.1-CLC 151121601130 0126 915 4137 2.150.000 HB Kumho Asiana 2016-2017 Chuyển khoản từ Quỹ học bổng
  Cao Thị Thanh Thủy 40K03 141121603271 01266634167 2.150.000 HB Kumho Asiana 2016-2017 Chuyển khoản từ Quỹ học bổng
  Lê Thị Ngân Xuân 40K13 141121113162 01206215534 2.150.000 HB Kumho Asiana 2016-2017 Chuyển khoản từ Quỹ học bổng
  Nguyễn Thị Dung 39K16 131121316113 01685176353 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2016-2017 Trao tại Lễ khai giảng năm học
  Phạm Hữu Huỳnh Duyên 39K01.2 131121601212 0167.493.9195 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2016-2017 Trao tại Lễ khai giảng năm học
  Nguyễn Văn Hạnh 39K17 131120000339 01649770657 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2016-2017 Trao tại Lễ khai giảng năm học
  Đoàn Thị Vân Hiệp 39K18-CLC 131120000343 01659520892 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2016-2017 Trao tại Lễ khai giảng năm học
  Trương Đình Hiếu 39K01.2 131121601219 0905694547 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2016-2017 Trao tại Lễ khai giảng năm học
  Nguyễn Thị Thúy Hương 40K09 141121209118 0968552564 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2016-2017 Trao tại Lễ khai giảng năm học
  Nguyễn Phước Khánh 40K04 141121104111 01685897397 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2016-2017 Trao tại Lễ khai giảng năm học
  Hà Thị Lành 40K01.1 141121601127 01644353145 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2016-2017 Trao tại Lễ khai giảng năm học
  Trần Thị Linh 40K20 141121120158 0932545564 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2016-2017 Trao tại Lễ khai giảng năm học
  Nguyễn Thị Hồng Nhung 40K13 141121113237 01642658764 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2016-2017 Trao tại Lễ khai giảng năm học
  Võ Phan Hoài Thương 41K26 151121726118 0905631839 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2016-2017 Trao tại Lễ khai giảng năm học
  Huỳnh Thị Ngọc Thúy 39K17 131121317106 0987282471 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2016-2017 Trao tại Lễ khai giảng năm học
  Nguyễn Thị Ngọc 42K21 161121521131 01646873111 7.000.000 HB Thủ khoa Báo Thanh niên 2016-2017 Trao tại TP Hồ Chí Minh
  Nguyễn Thị Dung 39K16 131121316113 01203476353 2.000.000 HD BANK 2016-2017 2016-2017 Trao tại CTrình TTS 17/12/2018
  Trần Thị Kéo 42K18-4-CLC 161121018406 01673282357 3.650.000 HD BANK 2016-2017 2016-2017 Trao tại CTrình TTS 17/12/2020
  Nguyễn Thị Hồng Linh 39K06.1 131121006139 01689070623 2.000.000 HD BANK 2016-2017 2016-2017 Trao tại CTrình TTS 17/12/2017
  Lê Thị Hồng Phước 40K19.2 141121119264 01675800504 2.000.000 HD BANK 2016-2017 2016-2017 Trao tại CTrình TTS 17/12/2019
  Bùi Trần Quỳnh Thy 39K02 131121302163 01224074367 2.000.000 HD BANK 2016-2017 2016-2017 Trao tại CTrình TTS 17/12/2016
  Ngô Thị Thúy Vi 41K06.3-CLC 151121006336 01656974443 2.000.000 HD BANK 2016-2017 2016-2017 Trao tại CTrình TTS 17/12/2020
  Nguyễn Phước Khánh 40K04 141121104111 01685897397 5.800.000 HESSEN 2016-2017 2016-2017 ĐHĐN trao 216 Euro
  Trần Thị Lâm Nhi 40K19.2 141121119235 01216806092 5.800.000 HESSEN 2016-2017 2016-2017 ĐHĐN trao 216 Euro
  Huỳnh Hà Nhi 40K17 141121317133 0934001587 5.800.000 HESSEN 2016-2017 2016-2017 ĐHĐN trao 216 Euro
  Dương Thị Khánh 41K01.2 CLC 151121601214 01629211312 4.400.000 JBAV 2016-2017 2016-2017 Trao tại ĐHĐN, 30/11/2016 (200$)
  Lê Thị Hà My 39K23 131121723111 01638064878 4.400.000 JBAV 2016-2017 2016-2017 Trao tại ĐHĐN, 30/11/2016 (200$)
  Pơ Loong 42K09 161121209118 01653340937 4.400.000 JBAV 2016-2017 2016-2017 Trao tại ĐHĐN, 30/11/2016 (200$)
  Nguyễn Thị Thu Thảo 40K03 141121603259 01227936974 4.400.000 JBAV 2016-2017 2016-2017 Trao tại ĐHĐN, 30/11/2016 (200$)
  Đỗ Thị Như Thảo 38K01.1 121121601161 01657654673 5.600.000 JFE 2016-2017 Trao tại ĐHĐN 16/12/2016
  Lê Thị Lan 39K24 131120000407 0977 507 620 3.000.000 LienvietPost 2016-2017
  Hoàng Hạnh Dung 40K07 141121407109 0935818194 6.000.000 Ngân hàng Nhà nước 2016 2016-2017 Chuyển khoản
  Nguyễn Thị Thanh Hiền 39K07 131120000172 01225558128 6.000.000 Ngân hàng Nhà nước 2016 2016-2017 Chuyển khoản
  Trịnh Thị Mỹ Huyền 39K15 131121415113 0983518402 6.000.000 Ngân hàng Nhà nước 2016 2016-2017 Chuyển khoản
  Trần Ngọc Anh Thư 39K15 131121415167 0126787038 6.000.000 Ngân hàng Nhà nước 2016 2016-2017 Chuyển khoản
  Nguyễn Thị Như Trang 39K15 131121415146 0935065698 6.000.000 Ngân hàng Nhà nước 2016 2016-2017 Chuyển khoản
  Phạm Thị Nhị Diệu 40K05 141121505101 01676799216 1.000.000 NH TMCP Hàng Hải 2016-2017 Khoa Thống kê - Tin học
  Đỗ Thị Thu 42K05 161121505108 0934770391 1.000.000 NH TMCP Hàng Hải 2016-2017 Khoa Thống kê - Tin học
  Nguyễn Xuân Hồng Hạnh 41K05 151121505109 0906096057 1.000.000 NH TMCP Hàng Hải 2016-2017 Khoa Thống kê - Tin học
  Hoàng Thị Hồng Như 41K05 151121505127 01252869941 1.000.000 NH TMCP Hàng Hải 2016-2017 Khoa Thống kê - Tin học
  Đào Thị Ngọc Ni 40K05 141121505130 01214261030 1.000.000 NH TMCP Hàng Hải 2016-2017 Khoa Thống kê - Tin học
  Lê Thị Tú Oanh 42K05 161121505126 01662686100 1.000.000 NH TMCP Hàng Hải 2016-2017 Khoa Thống kê - Tin học
  Trần Thị Thành 39K05 131120000320 01669500845 1.000.000 NH TMCP Hàng Hải 2016-2017 Khoa Thống kê - Tin học
  Lê Thị Thúy Trinh 42K05 161121505143 01656778214 1.000.000 NH TMCP Hàng Hải 2016-2017 Khoa Thống kê - Tin học
  Võ Văn Trực 40K05 141121505105 01696130603 1.000.000 NH TMCP Hàng Hải 2016-2017 Khoa Thống kê - Tin học
  Nguyễn Quốc Trung 41K05 151121505150 01649052843 1.000.000 NH TMCP Hàng Hải 2016-2017 Khoa Thống kê - Tin học
  Lê Thị Kim Chi 39K06.2 131121006207 0915.595.867 3.000.000 Sacombank 2016 2016-2017 Trao tại G101, 15/10/2016
  Phan Thị Chung 39K17 131121317102 0169.4104.584 3.000.000 Sacombank 2016 2016-2017 Trao tại G101, 15/10/2016
  Phạm Hữu Huỳnh Duyên 39K1.2 131121601212 0167.493.9195 3.000.000 Sacombank 2016 2016-2017 Trao tại G101, 15/10/2016
  Trương Đình Hiếu 39K1.2 131121601219 0973044547 3.000.000 Sacombank 2016 2016-2017 Trao tại G101, 15/10/2016
  Trần Vũ Hòa 39K02 131121302120 0165.798.8748 3.000.000 Sacombank 2016 2016-2017 Trao tại G101, 15/10/2016
  Nguyễn Thị Phương Thảo 39K17 131120000231 0968.733.468 3.000.000 Sacombank 2016 2016-2017 Trao tại G101, 15/10/2016
  Nguyễn Thị Thu Thủy 39K07 131121407136 0120.301.1935 3.000.000 Sacombank 2016 2016-2017 Trao tại G101, 15/10/2016
  Nguyễn Thị Như Trang 39K15 131121415146 0935.506.5698 3.000.000 Sacombank 2016 2016-2017 Trao tại G101, 15/10/2016
  Ngô Thị Hiền 39K16 131121316121 01655019943 10.000.000 SCIC 2016-2017 2016-2017 Trao tại trụ sở SCIC 29/09/2016
  Trương Minh Ngọc Lâm 39K01.2 131121601229 0934956555 10.000.000 SCIC 2016-2017 2016-2017 Trao tại trụ sở SCIC 29/09/2016
  Lương Minh Phương 39K18-CLC 131120000214 0902489315 10.000.000 SCIC 2016-2017 2016-2017 Trao tại trụ sở SCIC 29/09/2016
  Hoàng Thị Phương Thảo 39K01.1-CLC 131120000229 0167313501 10.000.000 SCIC 2016-2017 2016-2017 Trao tại trụ sở SCIC 29/09/2016
  Huỳnh Thị Ngọc Thúy 39K17 131121317106 0987282471 10.000.000 SCIC 2016-2017 2016-2017 Trao tại trụ sở SCIC 29/09/2016
  Hoàng Như Hảo 41K14 151121514109 0977041027 20.000.000 SOFTECH 2016 2016-2017 Dưới hình thức học phí khóa học
  Nguyễn Thị Ngọc 42K21 161121521131 01646873111 20.000.000 SOFTECH 2016 2016-2017 Dưới hình thức học phí khóa học
  Lương Chí Thắng 42K14 161121514139 01223372993 20.000.000 SOFTECH 2016 2016-2017 Dưới hình thức học phí khóa học
  Huỳnh Ngọc Phương Thanh 39K14 131121514102 01223430673 20.000.000 SOFTECH 2016 2016-2017 Dưới hình thức học phí khóa học
  Nguyễn Thị Cẩm Vân 41K21 151121521150 01202765047 20.000.000 SOFTECH 2016 2016-2017 Dưới hình thức học phí khóa học
  Ngô Tấn Hưng 40K18 141121018217 01668236168 4.400.000 LOTTE DUTY FREE (200$) 2016-2017 KS Minh Toàn Galaxy
  Phan Thị Thanh Hương 40K16 141121316118 01638048681 4.400.000 LOTTE DUTY FREE (200$) 2016-2017 KS Minh Toàn Galaxy
  Nguyễn Thị Loan 42K13 161120913160 01223341153 4.400.000 LOTTE DUTY FREE (200$) 2016-2017 KS Minh Toàn Galaxy
  Võ Thị Thu Mến 42K13 161120913170 01656959149 4.400.000 LOTTE DUTY FREE (200$) 2016-2017 KS Minh Toàn Galaxy
  Trịnh Ngọc Bảo Uyên 40K06-CLC 141121006368 0934702469 4.400.000 LOTTE DUTY FREE (200$) 2016-2017 KS Minh Toàn Galaxy

paykasa bozdurma
erotik film
alanya escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort

antalya escort

escort kusadasi escort alanya
beylikduzu spor salonu
escort artvin escort aydin