DHKT

 • Thống kê học bổng của khối Doanh nghiệp trong năm học 2015-2016

  HỌ LÓT TÊN LỚP MSV SĐT MỨC HỌC BỔNG HỌC BỔNG NĂM HỌC GHI CHÚ
  Nguyễn Thiên Hạc 41K25 151121325109 0985569257 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Bách Khoa ĐN, 26/01/2016
  Nguyễn Thị Thu Hiền 41K15.2 151122015208 01286428205 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Kinh tế ĐN, 10/06/2016
  Lê Thị Hoa 40K04 141121104249 0974524623 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Bách Khoa ĐN, 26/01/2016
  Dương Thị Khánh 41K01.2CLC 151121601214 01629211312 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Bách Khoa ĐN, 26/01/2016
  Dương Thị Khánh 41K01.2 CLC 151121601214 01629211312 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Kinh tế ĐN, 10/06/2016
  Phạm Thị Kim Lành 40K18CLC 141121018122 01654627526 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Bách Khoa ĐN, 26/01/2016
  Đoàn Thị Thùy Ngân 39K13 131121113150 0932694327 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Bách Khoa ĐN, 26/01/2016
  Nguyễn Thị Yến Nhi 41K06.2CLC 151121006222 01663580434 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Bách Khoa ĐN, 26/01/2016
  Nguyễn Thị Yến Nhi 41K06.2 CLC 151121006222 01663580434 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Kinh tế ĐN, 10/06/2016
  Hồ Thị Tuyết Nhung 41K17 151121317141 01216930904 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Bách Khoa ĐN, 26/01/2016
  Hồ Thị Tuyết Nhung 41K17 151121317141 01216930904 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Kinh tế ĐN, 10/06/2016
  Võ Thị Minh Tâm 41K02.1 151121302162 0982580029 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Kinh tế ĐN, 10/06/2016
  Nguyễn Thị Tân 41K08 151121608181 01224718226 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Bách Khoa ĐN, 26/01/2016
  Nguyễn Thị Tân 41K08 151121608181 01224718226 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Kinh tế ĐN, 10/06/2016
  Nguyễn Thị Thu Thảo 40K03 141121603259 01227936974 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Kinh tế ĐN, 10/06/2016
  Huỳnh Thị Ngọc Thúy 39K17 131121317106 0987282471 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Bách Khoa ĐN, 26/01/2016
  Cao Thị Thanh Thủy 40K03 141121603271 01266634167 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Kinh tế ĐN, 10/06/2016
  Ngô Thị Thu Trà 40K19.2 141121119330 01659038564 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Kinh tế ĐN, 10/06/2016
  Bùi Thị Huyền Trinh 41K18.2 151121018228 01633704203 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Bách Khoa ĐN, 26/01/2016
  Phạm Thùy Vận 41K04 151121104187 01672084088 3.500.000 HB Đồng hành 2015-2016 Trao tại HT E - ĐH Kinh tế ĐN, 10/06/2016
  Trần Thị 40K20 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2015-2016
  Trương Đình Hiếu 39K01.2 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2015-2016
  Nguyễn Thị Hiếu 38K03.1 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2015-2016
  Phạm Lâm Hoàng 40K02 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2015-2016
  Đoàn Thị Thùy Ngân 39K13 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2015-2016
  Trần Thị Phượng 38K18.1 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2015-2016
  Đinh Ngoọc Quyên 38K15.1 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2015-2016
  Trần Lê Phương Thảo 39K07 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2015-2016
  Lê Thị Thu Thảo 38K09 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2015-2016
  Phạm Ngọc Thanh Tuyền 38K05 3.000.000 HB SINH VIÊN VƯỢT KHÓ 2015-2016
  Nguyễn Văn Hạnh 39K17 131120000339 01649770657 5.400.000 HESSEN 2015-2016 2015-2016 Chuyển khoản (216 euro)
  Trương Thanh Lan 39K01.1-CLC 131121601130 0969108482 5.400.000 HESSEN 2015-2016 2015-2016 Chuyển khoản (216 euro)
  Nguyễn Thị Sơn Ca 38K16 121121316106 0165 798 8179 4.000.000 HP 2015-2016 Trao tại HP Bus Roadshow, 04/05/2016
  Lương Thị Sáng 41K23 151121723153 0169 647 1312 4.000.000 HP 2015-2016 Trao tại HP Bus Roadshow, 04/05/2016
  Nguyễn Đức Thành 39K01.1 131121601150 0935 260 195 4.000.000 HP 2015-2016 Trao tại HP Bus Roadshow, 04/05/2016
  Nguyễn Thị Thùy Trang 38K16 121121316198 0122 354 0656 4.000.000 HP 2015-2016 Trao tại HP Bus Roadshow, 04/05/2016
  Lương Tú Uyên 41K01.2 151121601234 0905 669 701 4.000.000 HP 2015-2016 Trao tại HP Bus Roadshow, 04/05/2016
  Phạm Thị Kim Lành 40K18-CLC 141121018122 01654627526 2.150.000 Kumho Asiana 2015-2016 Chuyển khoản qua Agribank
  Lê Thị Hà My 39K23 131121723111 01638064878 2.150.000 Kumho Asiana 2015-2016 Chuyển khoản qua Agribank
  Nguyễn Duy Sơn 40K01.2 141121601253 0935807937 2.150.000 Kumho Asiana 2015-2016 Chuyển khoản qua Agribank
  Mai Nguyễn Công Thuận 41K01.1-CLC 151121601130 0126 915 4137 2.150.000 Kumho Asiana 2015-2016 Chuyển khoản qua Agribank
  Cao Thị Thanh Thủy 40K03 141121603271 01266634167 2.150.000 Kumho Asiana 2015-2016 Chuyển khoản qua Agribank
  Huỳnh Thị Mỹ Dung 38K15.1 121121415110 0972 056 915 3.000.000 Sacombank 2015 2015-2016 Trao tại HT A, 08/10/2019
  Lê Văn Hoàng 38K18.2 121121018214 0982 618 796 3.000.000 Sacombank 2015 2015-2016 Trao tại HT A, 08/10/2021
  Quảng Khánh Linh 38K17 121121601078 0128 751 5425 3.000.000 Sacombank 2015 2015-2016 Trao tại HT A, 08/10/2022
  Trương Hoàng Long 38K16-CLC 121121415233 0165 830 4119 3.000.000 Sacombank 2015 2015-2016 Trao tại HT A, 08/10/2015
  Nguyễn Thị Ngọc 38K06.1 121121608145 0165 459 2275 3.000.000 Sacombank 2015 2015-2016 Trao tại HT A, 08/10/2016
  Đỗ Như Nguyệt 38K18-CLC 121121018228 0167 213 1345 3.000.000 Sacombank 2015 2015-2016 Trao tại HT A, 08/10/2020
  Cù Thị Kim Phượng 38K15.1 121121415149 0169 511 2657 3.000.000 Sacombank 2015 2015-2016 Trao tại HT A, 08/10/2017
  Hoàng Tiến Quân 38K07.1 121121407151 0974 977 352 3.000.000 Sacombank 2015 2015-2016 Trao tại HT A, 08/10/2018
  Phan Minh Thư Thương mại 0905 613 706 3.000.000 Sacombank 2015 2015-2016 Trao tại HT A, 08/10/2024
  Mai Nguyễn Công Thuận 41K01.1-CLC 151121601130 0126 915 4137 3.000.000 Sacombank 2015 2015-2016 Trao tại HT A, 08/10/2023
  Võ Thị Ngọc Đoan 38K10 121121603008 01626305087 5.000.000 Saigon CoopMart 2015 2015-2016 Trao tại Siêu thị
  Nguyễn Hoài Đức 40K02 141121302107 01283404926 5.000.000 Saigon CoopMart 2015 2015-2016 Trao tại Siêu thị
  Phạm Hữu Huỳnh Duyên 39K01.2 131121601212 01674939195 5.000.000 Saigon CoopMart 2015 2015-2016 Trao tại Siêu thị
  Dương Thị Hằng 38K04 121121415010 01626285363 5.000.000 Saigon CoopMart 2015 2015-2016 Trao tại Siêu thị
  Võ Đức Huy 38K02.1 5.000.000 Saigon CoopMart 2015 2015-2016 Trao tại Siêu thị
  Phạm Nguyễn Thu Nguyên 38K12 5.000.000 Saigon CoopMart 2015 2015-2016 Trao tại Siêu thị
  Nguyễn Thị Hồng Nhung 41K18.2 151121018218 01689266118 5.000.000 Saigon CoopMart 2015 2015-2016 Trao tại Siêu thị
  Nguyễn Thị Quỳnh Thư 41K20 5.000.000 Saigon CoopMart 2015 2015-2016 Trao tại Siêu thị
  Phạm Thị Thúy 41K06.5 151121006530 01669907693 5.000.000 Saigon CoopMart 2015 2015-2016 Trao tại Siêu thị
  Nguyễn Thị Thúy 38K04 121121018034 01699039830 5.000.000 Saigon CoopMart 2015 2015-2016 Trao tại Siêu thị
  Lê Thành Công 38k18 CLC 121121018105 0935251194 10.000.000 SCIC 2015-2016 2015-2016 Trao tại SCIC Đà Nẵng
  Lê Minh Dương 38k08 121121608118 01689642485 10.000.000 SCIC 2015-2016 2015-2016 Trao tại SCIC Đà Nẵng
  Võ Thị Thu Hiền 38k04 121121018006 0962839749 10.000.000 SCIC 2015-2016 2015-2016 Trao tại SCIC Đà Nẵng
  Trương Thị Hoa Hiếu 38k04 121121601048 0986799233 10.000.000 SCIC 2015-2016 2015-2016 Trao tại SCIC Đà Nẵng
  Nguyễn Thị Hồng 38k02.1 121121302132 0987005584 10.000.000 SCIC 2015-2016 2015-2016 Trao tại SCIC Đà Nẵng
  Phan Văn Anh 38K15.2 121121415202 0165 859 3585 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Lê Quang Quý Bảo 40K27 141121927101 0935 513 708 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Hoàng Thị Mỹ Châu 38K04 121121601012 0164 979 1249 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Lê Thị Tiên Chi 40K24 141121424102 0162 682 8060 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Nguyễn Thị Cúc 39K1.2 131121601207 0120 402 4061 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Lê Minh Dương 38K8 121121608118 0168 964 2485 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Phạm Thị Kim Lành 40K18CLC 141121018122 0165 462 7526 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Lê Thị Lựu 40K24 141120000327 0128 379 8865 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Hoàng Thị Thanh Ly 38K3.1 121121603125 0963 217 022 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Lê Thị Hà My 39K23 131121723111 0972 780 048 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Nguyễn Thị Ngân 39K23 131121723112 0163 517 6779 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Nguyễn Thị Quỳnh Như 38K09 121121608012 0935 839 140 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Trịnh Thị Kim Oanh 38K4 121121018025 0169 763 5647 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Nguyễn Thị Thục Oanh 38K21 121121316040 0164 647 9516 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Phan Thị Lệ Phi 38K18.1 121121018133 0164 534 8215 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Trần Thị Phượng 38K18.1 121121018136 0122 337 6072 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Đỗ Thị Mai Thư 39K21 131120000053 0969 291 809 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Nguyễn Thị Thu Thủy 39K07 131121407136 0120 301 1935 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Nguyễn Thị Như Trang 39K15 131121415146 0169 200 0098 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Nguyễn Thị Vui 38K19 121121006094 0962 825 946 2.500.000 Suntory PepsiCo 2015-2016 Trao tại HT E, 04/03/2016
  Đỗ Thị Minh Anh 40K03 141121603201 0121 573 7735 2.000.000 Techcombank 2015-2016 Trao 20/05/2016
  Chu Thị Biên 41K25 151121325102 0164 615 1646 2.000.000 Techcombank 2015-2016 Trao 20/05/2016
  Dương Thị Khánh 41K01.2 151121601214 0162 921 1312 2.000.000 Techcombank 2015-2016 Trao 20/05/2016
  Hoàng Nhật Linh 41K06.4-CLC 151121006408 0934 767 408 2.000.000 Techcombank 2015-2016 Trao 20/05/2016
  Lê Thị Thúy Nga 41K13 151120913146 0168 829 9913 2.000.000 Techcombank 2015-2016 Trao 20/05/2016
  Hoàng Thị Kim Oanh 41K01.4-CLC 151121601423 0941 746 357 2.000.000 Techcombank 2015-2016 Trao 20/05/2016
  Huỳnh Thị Ngọc Thúy 39K17 131121317106 0987 282 471 2.000.000 Techcombank 2015-2016 Trao 20/05/2016
  Ngô Thị Đan Vi 40K03 141121603289 0126 663 4227 2.000.000 Techcombank 2015-2016 Trao 20/05/2016
  Võ Thị Hoàng Mỹ 40k19.1 141121119123 0934739843 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Nguyễn Thị Dung 39K16 131121316113 01685176353 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Trần Thị 40k01.2 141121601212 0978053341 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Vương Thị Thanh Hiền 39K02 131121302998 0905954800 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Nguyễn Thị Thu Hiền 41K15.2-CLC 151122015208 01286428205 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Bùi Thị Hoa 41K01.4-CLC 151121601411 01227579115 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Phan Thị Thanh Hương 40K16 141121316118 01638048681 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Lê Thị Lan 39K24 131120000407 0977507620 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Lưu Thị Lệ 41K06.2-CLC 151121006215 01662012572 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Nguyễn Thị Yến Nhi 40k08 0968871206 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Nguyễn Thị Thùy Nhi 38K19 121121407011 01223539803 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Hồ Thị Tuyết Nhung 41K17 151121317141 01216930904 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Nguyễn Thị Thảo Tâm 40k04 141120000054 0935720758 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Mạc Vũ Dạ Thảo 39K06.2 131121006270 01662832456 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Đặng Thị Kim Thảo 39k06.2 131121006268 0962856741 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Lê Thị Thương 39K23 131121723121 01224090420 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Vương Thị Thúy 38K06.3 121121006365 01663043473 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Nguyễn Thị Thủy 41K15.4 151122015428 01647808616 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Nguyễn Thị Hoàng 38K19 121121302041 01668165064 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016
  Huỳnh Thị Thanh Tuyền 41K15.3-CLC 151122015334 0967044235 5.000.000 Vantech 2015-2016 Trao tại Lễ khai giảng 2015-2016

paykasa bozdurma
erotik film
alanya escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort

antalya escort

escort kusadasi escort alanya
beylikduzu spor salonu
escort artvin escort aydin