DHKT

Hệ thống phổ biến

Văn bản

Biểu mẫu

Tin tức pháp luật

Những câu hỏi thường gặp

Hỏi - ĐápLiên hệ

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

 Số ký hiệu
 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV
 Ngày ban hành
 Ngày 15 tháng 4 năm 2009
 Ngày có hiệu lực
 Ngày 01 tháng 6 năm 2009
 Hiệu lực
 Còn
 Loại văn bản
 Thông tư liên tịch  Nơi ban hành
 Thông tư liên tịch của Bộ giáo dục đào tạo và Bộ nội vụ

Download: Tại đây