DHKT

Hệ thống phổ biến

Văn bản

Biểu mẫu

Tin tức pháp luật

Những câu hỏi thường gặp

Hỏi - ĐápLiên hệ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

 Số ký hiệu
 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC
 Ngày ban hành
 Ngày 15 tháng 10 năm 2014
 Ngày có hiệu lực
 Ngày 28 tháng 11 năm 2014
 Hiệu lực
 Còn
 Loại văn bản
 Thông tư liên tịch  Nơi ban hành
 Thông tư liên tịch của Bộ giáo dục đào tạo và Bộ tài chính

Download: Tại đây