DHKT

Hệ thống phổ biến

Văn bản

Biểu mẫu

Tin tức pháp luậtHỏi - ĐápLiên hệ

Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

 Số ký hiệu
 08/2011/TT-BGDĐT
 Ngày ban hành
 Ngày 17 tháng 02 năm 2011
 Ngày có hiệu lực
 Ngày 03 tháng 4 năm 2011
 Hiệu lực
 Còn
 Loại văn bản
 Thông tư  Nơi ban hành
 Bộ giáo dục và đào tạo

Download: Tại đây