DHKT

Hệ thống phổ biến

Văn bản

Biểu mẫu

Tin tức pháp luật

Những câu hỏi thường gặp

Hỏi - ĐápLiên hệ

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

 Loại văn bản
 Biểu mẫu  Nơi ban hành
 Đại học Đà Nẵng
 Lĩnh vực
 Thi đua, khen thưởng

Download:

- Bản đăng ký thi đua của tập thể

- Bản đăng ký thi đua của cá nhân

- Bản tổng hợp đăng ký thi đua.