DHKT

Hệ thống phổ biến

Văn bản

Biểu mẫu

Tin tức pháp luật

Những câu hỏi thường gặp

Hỏi - ĐápLiên hệ

Các biểu mẫu liên quan công tác tổng kết thi đua

 Tên loại
 Các biểu mẫu liên quan tổng kết thi đua
 
 Loại văn bản
 Biểu mẫu
 Nơi ban hành
 Đại học Kinh tế - ĐHĐN
 Lĩnh vực
 Thi đua, khen thưởng

 

Download:

  - Biểu mẫu tổng kết thi đua;

  - Mẫu minh chứng.