DHKT

Thư mời viết bài Hội nghị quốc tế về Kỹ thuật và Khoa học hệ thống

06/11/2018
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng Khoa học và HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô viết bài cho Thư mời viết bài Hội nghị quốc tế về Kỹ thuật và Khoa học hệ thống do Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM tổ chức với các thông tin cụ thể như sau:

 

Thời hạn nộp bài: trước ngày 28/02/2019

Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo: ngày 20-21 tháng 07 năm 2019 tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Địa chỉ gửi bàibài viết gửi trực tuyến thông qua website http://icsse2019.hcmute.edu.vn/

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại đây.

Phòng Khoa học và HTQT kính thông báo để Quý Thầy/Cô được biết thông tin và tham gia viết bài cho Hội thảo trên.

Trân trọng./.

P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn