DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc gia về “Tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế Việt Nam”

15/10/2018
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,
 

Phòng Khoa học và HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô viết bài cho Hội thảo Khoa học Quốc gia về “Tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế Việt Nam” do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Ngoại thương tổ chức trong khuôn khổ đề tài “Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế và xác định các ngành có lợi thế phát triển trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam” thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 (KX.01/16-20), với các thông tin cụ thể như sau:

Thời hạn nộp bài: trước ngày 10/11/2018 

Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo13h30, ngày 03 tháng 12 năm 2018 (Thứ Hai) tại Trường Đại học Ngoại Thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. 

Địa chỉ gửi bàibài viết gửi về địa chỉ email  hoithao@due.edu.vn

Thông tin liên hệ

PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên, điện thoại: 0901.908.999, email: khoahoc@due.edu.vn

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại đây.

Phòng Khoa học và HTQT kính thông báo để Quý Thầy/Cô được biết thông tin và tham gia viết bài cho Hội thảo trên.

Trân trọng./.

P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn