DHKT

Biểu mẫu Đăng ký thông tin tạo tài khoản khoa học

25/10/2016

Quý Thầy Cô chưa có tài khoản khoa học, xin vui lòng điền phiếu Đăng ký tạo tài khoản khoa học và gửi về :

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Email: khoahoc@due.edu.vn, ha.dtl@due.edu.vn, anh.dq@due.edu.vn

Phone: 0511-3954243

Website: kh.due.udn.vn

Tài khoản sẽ được cung cấp trong vòng 24h.

Biểu mẫu chi tiết tại đây


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn