DHKT

V/v đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Trị năm 2023

20/05/2022

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Thông báo số 08/TB-SKHCN của Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023. Những định hướng cơ bản về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Quảng Trị được nêu cụ thể trong Thông báo đính kèm.

Vậy, Quý Thầy/ Cô có nhu cầu gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cho tỉnh Quảng Trị, vui lòng gửi Phiếu đề xuất đặt hàng về Phòng KH&HTQT, bản mềm gửi qua email khoahoc@due.edu.vn trước ngày 01/06/2022. Phòng KH&HTQT sẽ tổng hợp các đề xuất và gửi danh mục đề xuất đặt hàng về Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị theo thông báo.

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại Thông báo đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

P. KH&HTQT

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn