DHKT

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN (mã số B2019-DN04-27)

30/03/2022

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham gia buổi nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN do ĐHĐN quản lý

Tên đề tài: Tương đồng hình ảnh trong hành vi du khách: Trường hợp điểm đến là thành phố Đà Nẵng

Mã số: B2019-DN04-27

 

Thông tin cụ thể về buổi họp: 

Thời gian: 09h30 ngày 07/04/2022 (thứ Năm).

Địa điểm: Phòng 804, 41 Lê Duẩn.

Thành phần:

  • Theo QĐ số 06/QĐ-QKHCN ngày 15/2/2022 của Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN;

  • Ban chủ nhiệm đề tài;

  • Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

 

Trân trọng kính thông báo.

Phòng KH&HTQT

 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn