DHKT

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN - Tp. Đà Nẵng & tỉnh Quảng Ngãi

12/01/2022

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

 

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận 02 Thông báo từ Sở KH&CN Tp. Đà Nẵng và Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN, cụ thể:


1.    Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 06/01/2022 của Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2021 (lần 2);

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn và các biểu mẫu được đăng trên Website của Sở KH&CN Tp. Đà Nẵng tại đường link sau: https://dost.danang.gov.vn/web/guest/dang-ky-nhiem-vu-kh-cn

Số lượng hồ sơ: 12 bộ (01 bộ hồ sơ gốc và 11 bộ hồ sơ bản photo)


2.    Thông báo số 1880/TB-SKHCN ngày 28/12/2021 của Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2022.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn và các biểu mẫu tại đây.

Số lượng hồ sơ: 15 bộ (01 bản chính và 14 bản sao) và 01 bản điện tử (dạng PDF, không đặt mật khẩu)

 

Thông tin chi tiết về Danh mục nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn, Quý Thầy/ Cô vui lòng tham khảo Thông báo đính kèm.

Quý Thầy/ Cô có nhu cầu tham gia tuyển chọn, vui lòng gửi hồ sơ về Phòng KH&HTQT với thời hạn như sau:

Đề tài cấp Tp. Đà Nẵng: trước 15h00 ngày 10 tháng 02 năm 2022 (thứ Năm)

Đề tài cấp tỉnh Quảng Ngãi: trước 15h00 ngày 24 tháng 02 năm 2022 (thứ Năm)

 

Trân trọng!

P. KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn